Heim Nyhende Populære festspel med mange urframføringar

Populære festspel med mange urframføringar

Festspeldiktar Agnes Ravatn og årets nynorskbrukarar Aasmund og Odd Nordstoga slo an tonen opningsdagen. Sidan heldt det berre fram i fire strålande dagar med varierte og fullsette arrangement.

 

– Festspeldiktar Agnes Ravatn er litterært original og har sett eit tydeleg og viktig preg på Festspela i år, seier programansvarleg Karine Munch i Ivar Aasen-tunet.

– Temaet Makt gav oss store rom når vi skulle fylle dei ulike programpostane, og vi fekk gleda av å gi publikum både gode festivalopplevingar og eit par kraftfulle debattar. Festspelgjestene kunne også ta med seg ny kunnskap og uventa innsikt om viktige emne, frå litterære klassikarar til digitale medium.

Solveig Styve Holte, ein av dansarane som endevende Aasen-tunet og trollband publikum med dans. Foto: Aasen-tunet, Tonje SætreSom ei feiring av nynorsk og dialektar skal Dei nynorske festspela femne svært vidt. Det nynorske mangfaldet viste denne gongen att i fleire titals arrangement om språk og litteratur, og i seks konsertar med like mange musikalske uttrykk.

– Dette gjer Festspela viktige for gjestene, som får eit meir variert tilbod enn mange andre stader, og får fram kva verdiar nynorsk skriftkultur tilfører eit mangfaldig Noreg, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Ivar Aasen-tunet.

– Aldri før har fleire besøkt litterære og språklege arrangement under Festspela, seier Øvereng, og legg til at det har vore jamt høge gjestetal på alle arrangement i år.

Det totale gjestetalet enda på om lag 6100 gjester, godt over budsjett. Førebels rekneskap er klar i september.

– Omsetninga i kafeen og butikken i Ivar Aasen-tunet var svært god, og kostnadene har vore under kontroll, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Aasen-tunet.

– Den auka støtte vi no har fått frå vertskommunane er avgjerande for at Festspela kan halde høg kvalitet. Det same er godt samarbeidet med lokalmiljøet og innsatsen til dei mange frivillige, avsluttar han.

Lurivar og assistent Anna Elise presenterte Grunnlova for dei yngste. Foto: Aasen-tunet, Tonje Sætre

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...