Heim Nyhende Populære festspel med mange urframføringar

Populære festspel med mange urframføringar

Festspeldiktar Agnes Ravatn og årets nynorskbrukarar Aasmund og Odd Nordstoga slo an tonen opningsdagen. Sidan heldt det berre fram i fire strålande dagar med varierte og fullsette arrangement.

 

– Festspeldiktar Agnes Ravatn er litterært original og har sett eit tydeleg og viktig preg på Festspela i år, seier programansvarleg Karine Munch i Ivar Aasen-tunet.

– Temaet Makt gav oss store rom når vi skulle fylle dei ulike programpostane, og vi fekk gleda av å gi publikum både gode festivalopplevingar og eit par kraftfulle debattar. Festspelgjestene kunne også ta med seg ny kunnskap og uventa innsikt om viktige emne, frå litterære klassikarar til digitale medium.

Solveig Styve Holte, ein av dansarane som endevende Aasen-tunet og trollband publikum med dans. Foto: Aasen-tunet, Tonje SætreSom ei feiring av nynorsk og dialektar skal Dei nynorske festspela femne svært vidt. Det nynorske mangfaldet viste denne gongen att i fleire titals arrangement om språk og litteratur, og i seks konsertar med like mange musikalske uttrykk.

– Dette gjer Festspela viktige for gjestene, som får eit meir variert tilbod enn mange andre stader, og får fram kva verdiar nynorsk skriftkultur tilfører eit mangfaldig Noreg, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Ivar Aasen-tunet.

– Aldri før har fleire besøkt litterære og språklege arrangement under Festspela, seier Øvereng, og legg til at det har vore jamt høge gjestetal på alle arrangement i år.

Det totale gjestetalet enda på om lag 6100 gjester, godt over budsjett. Førebels rekneskap er klar i september.

– Omsetninga i kafeen og butikken i Ivar Aasen-tunet var svært god, og kostnadene har vore under kontroll, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Aasen-tunet.

– Den auka støtte vi no har fått frå vertskommunane er avgjerande for at Festspela kan halde høg kvalitet. Det same er godt samarbeidet med lokalmiljøet og innsatsen til dei mange frivillige, avsluttar han.

Lurivar og assistent Anna Elise presenterte Grunnlova for dei yngste. Foto: Aasen-tunet, Tonje Sætre

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...