Heim Nyhende Positivt for barnekultursenter

Positivt for barnekultursenter

Det planlagde barnekultursenteret på Sand i Suldal er kome inn med ein merknad i statsbudsjettet. Tiltakshavarane gler seg over det dei ser som eit godt skritt i retning av å få statlege midlar.

Det er Rasmus Løland-stiftinga og Ryfylkemuseet som står bak planane om eit nasjonalt senter for barnekultur i Ryfylke, og målet er å få opne i 2011. I merknaden på statsbudsjettet blir senteret omtalt som eit viktig nasjonalt prosjekt for nynorsk barnekultur, ifølgje avisa Suldalsposten.

Direktør for Ryfylkemuseet, Roy Høibo, er svært nøgd med denne meldinga. Saman med dagleg leiar for Lølandstifitnga, Marny Skeie Henkel, og suldalsordførar Torkel Myklebust (Sp) reiste han i haust til til Familie og kulturkomiteen på Stortinget for å tale barnekultursenterets sak.

– Vi har truffe ei god sak med å fokusere på barn og nynorsk, meiner museumsdirektøren. – Det slo godt an i komiteen, og det at dei ønskjer å ta dette opp på høgare hald er ei veldig god handsrekking til oss.

Milepæl
– Vi er komne til ein viktig milepæl, seier Høibo til LNK.no. – No har dette gått frå å vere ein ide og eit forprosjekt til å blir meir verkeleg.

Tidlegare har Rogland fylkeskommune sagt ja til å vere med og finansiere barnesenteret, og med denne merknaden på statsbudsjettet meiner Høibo løperen er rulla ut for ein søknad om midlar neste år.

Dagleg leiar for Rasmus Løland-stiftinga, Marny Skeie Henkel, har tidlegare forklart det planlagte senterets funksjon på denne måten:

– Me ser for oss at dette skal vere ein base der alle som arbeider med barn og unge kan ause frå. Det handlar om å vere eit ressurssenter for formidling av kultur for barn. Mykje av dette vil naturleg nok vere nettbasert. Me ser ikkje for oss store folkevandringar til Ryfylke. Barnehagar, skular og kulturskular vil vere nære samarbeidspartnarar. Tidleg språkstimulering er viktig for livslang læring og god, tilgjengeleg litteratur er ein føresetnad for å få dette til.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...