Heim Nyhende Positivt for barnekultursenter

Positivt for barnekultursenter

Det planlagde barnekultursenteret på Sand i Suldal er kome inn med ein merknad i statsbudsjettet. Tiltakshavarane gler seg over det dei ser som eit godt skritt i retning av å få statlege midlar.

Det er Rasmus Løland-stiftinga og Ryfylkemuseet som står bak planane om eit nasjonalt senter for barnekultur i Ryfylke, og målet er å få opne i 2011. I merknaden på statsbudsjettet blir senteret omtalt som eit viktig nasjonalt prosjekt for nynorsk barnekultur, ifølgje avisa Suldalsposten.

Direktør for Ryfylkemuseet, Roy Høibo, er svært nøgd med denne meldinga. Saman med dagleg leiar for Lølandstifitnga, Marny Skeie Henkel, og suldalsordførar Torkel Myklebust (Sp) reiste han i haust til til Familie og kulturkomiteen på Stortinget for å tale barnekultursenterets sak.

– Vi har truffe ei god sak med å fokusere på barn og nynorsk, meiner museumsdirektøren. – Det slo godt an i komiteen, og det at dei ønskjer å ta dette opp på høgare hald er ei veldig god handsrekking til oss.

Milepæl
– Vi er komne til ein viktig milepæl, seier Høibo til LNK.no. – No har dette gått frå å vere ein ide og eit forprosjekt til å blir meir verkeleg.

Tidlegare har Rogland fylkeskommune sagt ja til å vere med og finansiere barnesenteret, og med denne merknaden på statsbudsjettet meiner Høibo løperen er rulla ut for ein søknad om midlar neste år.

Dagleg leiar for Rasmus Løland-stiftinga, Marny Skeie Henkel, har tidlegare forklart det planlagte senterets funksjon på denne måten:

– Me ser for oss at dette skal vere ein base der alle som arbeider med barn og unge kan ause frå. Det handlar om å vere eit ressurssenter for formidling av kultur for barn. Mykje av dette vil naturleg nok vere nettbasert. Me ser ikkje for oss store folkevandringar til Ryfylke. Barnehagar, skular og kulturskular vil vere nære samarbeidspartnarar. Tidleg språkstimulering er viktig for livslang læring og god, tilgjengeleg litteratur er ein føresetnad for å få dette til.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...