Heim Nyhende Pris for nynorskordliste

Pris for nynorskordliste

Lars Anders Kulbrandstad, Bjarne Øygarden og Olav Veka er tildelt ordbokprisen 2010 frå Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Dei får prisen for ei sidemålsordbok på nynorsk. Prisen er på 50.000 kroner.

I grunngjevinga heiter det at forfattarane får prisen mellom anna for at dei gjer noko nytt for bokmålsbrukarar som skal skriva nynorsk.

Det nye går ut på at boka er pedagogisk tilrettelagt på ein ny måte. Til dømes er bokmålsord teke med i sjølve lista, men tydeleg markerte med ein skarp farge og pil til det tilsvarande ordet på nynorsk.

Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden har lang røynsle frå skule og lærarutdanning og har gjeve ut ordlister og lærebøker for fleire skuleslag.

– Vi kjenner elevorda og veit kor dei bommar. Dermed kan vi også leggja opp ordlista på ein pedagogisk fornuftig måte, seier Kulbrandstad til nettsida for Høgskulen i Hedmark.

Dei tre forfattarane har også bakgrunn frå normeringsarbeid i Språkrådet, fortel Fagbokforlaget som gjev ut boka. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...