Heim Nyhende Pris for nynorskordliste

Pris for nynorskordliste

Lars Anders Kulbrandstad, Bjarne Øygarden og Olav Veka er tildelt ordbokprisen 2010 frå Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Dei får prisen for ei sidemålsordbok på nynorsk. Prisen er på 50.000 kroner.

I grunngjevinga heiter det at forfattarane får prisen mellom anna for at dei gjer noko nytt for bokmålsbrukarar som skal skriva nynorsk.

Det nye går ut på at boka er pedagogisk tilrettelagt på ein ny måte. Til dømes er bokmålsord teke med i sjølve lista, men tydeleg markerte med ein skarp farge og pil til det tilsvarande ordet på nynorsk.

Lars Anders Kulbrandstad, Olav Veka og Bjarne Øygarden har lang røynsle frå skule og lærarutdanning og har gjeve ut ordlister og lærebøker for fleire skuleslag.

– Vi kjenner elevorda og veit kor dei bommar. Dermed kan vi også leggja opp ordlista på ein pedagogisk fornuftig måte, seier Kulbrandstad til nettsida for Høgskulen i Hedmark.

Dei tre forfattarane har også bakgrunn frå normeringsarbeid i Språkrådet, fortel Fagbokforlaget som gjev ut boka. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...