Heim Nyhende Prispengar til nynorske bøker i skulen

Prispengar til nynorske bøker i skulen

For to år sidan vann Stord kommune prisen som Årets nynorskkommune og 100.000 kroner. I går bestemte ein samrøystes komité for næring, miljø og kultur at dei resterande 70 000 kronene skal gå til nynorske bøker i grunnskulen.

I 2009 føreslo rådmannen at 35 000 kroner av prispengane skulle gå til språkkurs for kommunen sine medarbeidarar, og ein tilsvarande sum til barnelitteraturfestivalen Falturiltu. 20 000 kroner skulle etter hans forslag gå til den kulturelle skulesekken og  10 000 kroner til Stord Mållag.

Politikarane var ikkje samde i rådmannen sitt forslag. Dei gav 10 000 kroner kvar til Falturiltu og Stord Mållag og sette resten av pengane i fond. Hausten 2010 fekk Stord kommune ein søknad frå Stord mållag og Hege Myklebust om midlar til å kjøpe barnebøker til barnehagane i kommunen. Formannskapet gjekk inn for å løyva 10 000 kroner av prispengane til dette prosjektet.

Stord kommune gjekk med underskot i 2009, og dei resterande prispengane som stod i fond blei nytta til å dekkje delar av dette underskotet. Dette skreiv lnk.no om i mai 2010. Kommunalsjef Knut Johannes Gram kan fortelje at dette var ein glepp.

– Økonomiavdelinga tok alle pengar det var muleg å ta for å dekkje underskotet, og prispengane blei nytta utan at nokon visste at dei forsvann. Dette var litt pinleg då vi blei gjort merksame på det, men pengane blei tilbakeførte i 2011, fortel Gram til lnk.no.

I gårsdagens komitemøte var rådmannen sitt forslag til vedtak at dei resterande prispengane skulle nyttast til stipend for kunstnarar med tilknytning og forankring til Stord kommune og at stipendet kunne søkjast til arbeidsoppgåver der kunstnaren nyttar nynorsk.

Heller ikkje denne gongen var politikarane samde i rådmannen sitt forslag. Etter ein del diskusjon og spørsmål rundt kor mykje pengar som faktisk var igjen av prispengane, kom komiteen for næring, miljø og kultur fram til at at dei 70 000 kronene som står igjen av prispengane skal brukast på ei bokpakke til alle grunnskulane i kommunen. Kriteriet for dette er at det skal vere nynorske bøker og gjerne lydbøker. Komiteen føreslo vidare at biblioteket står for innkjøp og fordeling av bøkene.

Det lukkast ikkje lnk.no å få tak i verken leiar eller nestleiar av komiteen då desse sat i møte heile dagen. Komitemedlem Oskar Emil Langeland (KrF) kunne fortelje at komiteen var veldig samde om forslaget som Jens Litlabø (Sp) først tok initiativ til, og at diskusjonen i første omgang dreidde seg rundt kor mykje pengar som faktisk stod igjen av prispengane.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...