Heim Nyhende Regjeringa og KS er samde om flyktningar

Regjeringa og KS er samde om flyktningar

Regjeringa og KS har underteikna ein samarbeidsavtale som skal få kommunane til å ta imot flyktningar som har rett til ein stad å bu frivillig. Tusenvis står framleis utan butilbod.

 

Avtalen er ei vidareføring av ein avtale frå i fjor og varer ut 2015. Den einaste forskjellen er kor mange flyktningar det er snakk om.

– Tala har jo auka vesentleg, det er den store utfordringa, seier Nina Gran, spesialrådgjevar for innvandring i KS.
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) ber kommunane busetja 10.000 i år og like mange neste år. Men så langt har kommunane berre vedteke å gje nye heimar til rundt 7.700 i år. (©NPK)
 
Fakta om busetjing av flyktningar
* Kommunane i Noreg får sjølv bestemme kor mange flyktningar dei vil ta imot. Det er likevel langt fleire flyktningar som har rett til ein stad å bu enn det kor mange kommunane har sagt seg villig til å ta i mot.
* KS og staten har sidan 2004 samarbeidd om busetjing av flyktningar. Ein samarbeidsavtale som KS og regjeringa underteikna i fjor blei fornya tysdag og varer no ut 2015.
* Ifølgje avtalen skal flyktningar busetjast så raskt som mogleg innan seks månader etter vedtak om opphald. Einslege mindreårige flyktningar og familiar med barn skal få ein stad å bu innan tre månader etter vedtak om opphald.
* Kommunane skal få ei «rimeleg dekning» av meirutgiftene dei har ved busetjing og integrering av flyktningane i busetjingsåret og dei neste fire åra.
* Avtalen gjeld både kvoteflyktningar som kjem til Noreg gjennom FN og folk med godkjent asylsøknad. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...