Heim Nyhende Regjeringa og KS er samde om flyktningar

Regjeringa og KS er samde om flyktningar

Regjeringa og KS har underteikna ein samarbeidsavtale som skal få kommunane til å ta imot flyktningar som har rett til ein stad å bu frivillig. Tusenvis står framleis utan butilbod.

 

Avtalen er ei vidareføring av ein avtale frå i fjor og varer ut 2015. Den einaste forskjellen er kor mange flyktningar det er snakk om.

– Tala har jo auka vesentleg, det er den store utfordringa, seier Nina Gran, spesialrådgjevar for innvandring i KS.
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) ber kommunane busetja 10.000 i år og like mange neste år. Men så langt har kommunane berre vedteke å gje nye heimar til rundt 7.700 i år. (©NPK)
 
Fakta om busetjing av flyktningar
* Kommunane i Noreg får sjølv bestemme kor mange flyktningar dei vil ta imot. Det er likevel langt fleire flyktningar som har rett til ein stad å bu enn det kor mange kommunane har sagt seg villig til å ta i mot.
* KS og staten har sidan 2004 samarbeidd om busetjing av flyktningar. Ein samarbeidsavtale som KS og regjeringa underteikna i fjor blei fornya tysdag og varer no ut 2015.
* Ifølgje avtalen skal flyktningar busetjast så raskt som mogleg innan seks månader etter vedtak om opphald. Einslege mindreårige flyktningar og familiar med barn skal få ein stad å bu innan tre månader etter vedtak om opphald.
* Kommunane skal få ei «rimeleg dekning» av meirutgiftene dei har ved busetjing og integrering av flyktningane i busetjingsåret og dei neste fire åra.
* Avtalen gjeld både kvoteflyktningar som kjem til Noreg gjennom FN og folk med godkjent asylsøknad. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...