Heim Nyhende Regjeringa og KS er samde om flyktningar

Regjeringa og KS er samde om flyktningar

Regjeringa og KS har underteikna ein samarbeidsavtale som skal få kommunane til å ta imot flyktningar som har rett til ein stad å bu frivillig. Tusenvis står framleis utan butilbod.

 

Avtalen er ei vidareføring av ein avtale frå i fjor og varer ut 2015. Den einaste forskjellen er kor mange flyktningar det er snakk om.

– Tala har jo auka vesentleg, det er den store utfordringa, seier Nina Gran, spesialrådgjevar for innvandring i KS.
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) ber kommunane busetja 10.000 i år og like mange neste år. Men så langt har kommunane berre vedteke å gje nye heimar til rundt 7.700 i år. (©NPK)
 
Fakta om busetjing av flyktningar
* Kommunane i Noreg får sjølv bestemme kor mange flyktningar dei vil ta imot. Det er likevel langt fleire flyktningar som har rett til ein stad å bu enn det kor mange kommunane har sagt seg villig til å ta i mot.
* KS og staten har sidan 2004 samarbeidd om busetjing av flyktningar. Ein samarbeidsavtale som KS og regjeringa underteikna i fjor blei fornya tysdag og varer no ut 2015.
* Ifølgje avtalen skal flyktningar busetjast så raskt som mogleg innan seks månader etter vedtak om opphald. Einslege mindreårige flyktningar og familiar med barn skal få ein stad å bu innan tre månader etter vedtak om opphald.
* Kommunane skal få ei «rimeleg dekning» av meirutgiftene dei har ved busetjing og integrering av flyktningane i busetjingsåret og dei neste fire åra.
* Avtalen gjeld både kvoteflyktningar som kjem til Noreg gjennom FN og folk med godkjent asylsøknad. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...