Heim Nyhende Regjeringa og KS er samde om flyktningar

Regjeringa og KS er samde om flyktningar

Regjeringa og KS har underteikna ein samarbeidsavtale som skal få kommunane til å ta imot flyktningar som har rett til ein stad å bu frivillig. Tusenvis står framleis utan butilbod.

 

Avtalen er ei vidareføring av ein avtale frå i fjor og varer ut 2015. Den einaste forskjellen er kor mange flyktningar det er snakk om.

– Tala har jo auka vesentleg, det er den store utfordringa, seier Nina Gran, spesialrådgjevar for innvandring i KS.
Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) ber kommunane busetja 10.000 i år og like mange neste år. Men så langt har kommunane berre vedteke å gje nye heimar til rundt 7.700 i år. (©NPK)
 
Fakta om busetjing av flyktningar
* Kommunane i Noreg får sjølv bestemme kor mange flyktningar dei vil ta imot. Det er likevel langt fleire flyktningar som har rett til ein stad å bu enn det kor mange kommunane har sagt seg villig til å ta i mot.
* KS og staten har sidan 2004 samarbeidd om busetjing av flyktningar. Ein samarbeidsavtale som KS og regjeringa underteikna i fjor blei fornya tysdag og varer no ut 2015.
* Ifølgje avtalen skal flyktningar busetjast så raskt som mogleg innan seks månader etter vedtak om opphald. Einslege mindreårige flyktningar og familiar med barn skal få ein stad å bu innan tre månader etter vedtak om opphald.
* Kommunane skal få ei «rimeleg dekning» av meirutgiftene dei har ved busetjing og integrering av flyktningane i busetjingsåret og dei neste fire åra.
* Avtalen gjeld både kvoteflyktningar som kjem til Noreg gjennom FN og folk med godkjent asylsøknad. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...