Heim Nyhende Satsar på kurs

Satsar på kurs

Med knapt fleirtal gjekk formannskapet i Hjelmeland kommune mot forslaget frå rådmann Øyvind Bergøy om å lempe på nynorskkravet til tilsette i kommunen.

 

Formannskapet i Hjelmeland kommune stemte ned forslaget frå rådmannen med fem mot fire stemmer. I innstillinga la Bergøy vekt på at nynorsk framleis skulle vere administrasjonsspråket i kommunen, men at ein ville opne for å lempe på kravet i dei tilfella der det var naturleg. Men det ville altså ikkje politikarane.

– Resultatet er ok. Dette var ikkje noko fanesak for meg, men eit forsøk på ei lita kvardagsrasjonalisering. Politikarane takka nei til denne, me krev nok i neste sving rasjonalisering og effektivisering i administrasjonen, seier Øyvind Bergøy til lnk.no.

– Utfordringa framover, som også før, blir å setje av tid for meg og andre nynorskkunnige til å “vaska” produkta frå dei ukunnige før utsending og ekspedering. Vidare vil det nok framleis skje glippar, der ting som ikkje er bra nok når det gjeld språkdrakt likevel kjem ut. Eg meiner det er betre med godt bokmål enn med vonlaust dårleg nynorsk. Endeleg må me nok setje av ressursar, tid og pengar, til opprusting av personar som treng det i denne samanheng. Kursing er stikkordet her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...