Heim Nyhende Satsar stort på barnehagar

Satsar stort på barnehagar

Noregs Mållag har hatt barnehagekampanjen «Gjennom ord blir verda stor» gåande sidan i fjor vår. Nå i desse vekene er det kampanjeveker og travle dagar for tilsette og tillitsvalde i mållaget.

Mållagsleiar Håvard B. Øvregård har hatt to intense dagar. Tysdag var han på besøk i tre barnehagar, i går var han innom fire barnehagar. Han hadde også møte med fleire lokallag i Hordaland i løpet av desse to dagane. Det er nemleg kampanjeveker for «Gjennom ord blir verda stor» den siste veka i oktober og den første i november.

– Eg blir tatt veldig godt imot i barnehagane. Eg opplever at dei tilsette er opptatte av og flinke på språklæring og språkstimulering, men at dei ikkje har blitt gjort medvitne på nynorsk-bokmål-tematikken. Dei tilsette er glade for at vi gjer dei merksame på dette, seier Øvregård til lnk.no.

– Vi er nemleg opptatte av at nynorske bøker skal lesast på nynorsk og at barna også skal lære seg songar og regler på nynorsk, held han fram.

Han hugsar spesielt godt eit besøk i ein barnehage på Sørvestlandet. Der talde han saman med ungane på forskjellige språk, på norsk, engelsk, tysk og så bortetter. Då var det ei av jentene i barnehagen som kunne lære dei andre barnehagebarna å telje på litauisk.

– Etterpå kom styraren i barnehagen bort til meg og fortalde at det var første gong jenta hadde snakka på litauisk foran dei andre barna. Det viser verdien av å kunne eit anna språk. Det hender også at det er tilsette som kjem frå andre land, som kan hjelpe til og lære barna å telje på sitt språk.  Det er tydeleg at dette gjer dei glede, og det er jo det det handlar om. Språkglede og verdsetjing av språk, slår mållagsleiaren fast.

Noregs Mållag vil at barn i Noreg skal møte både nynorsk og bokmål så tidleg som muleg. Dei starta derfor opp kampanjen «Gjennom ord blir verda stor» våren 2010.

– Det største hinderet for språklæring er manglande glede. Hadde ikkje ungane kjent slik glede i å lære språk, hadde dei heller ikkje lært så mykje og så raskt. Vi veit at evna til å lære språk går ned med alderen, derfor er det viktig for mållaget å byrje språkarbeidet tidleg, seier Øvregård.

I løpet av tida sidan oppstarten av barnehagekampanjen har tilsette og tillitsvalde i mållaget og representantar frå lokallag vore innom godt over 100 barnehagar. Kampanjen skal vere ferdig til landsmøtet i Oslo i april.

– Kampanjen skal oppsummerast til landsmøtet, men mållaget sitt arbeid i barnehagane kjem til å vere like viktig etter landsmøtet, peikar mållagsleiaren på.

Norges Mållag har fleire målgrupper i kampanjen. Dei ønskjer å nå barna, foreldra, tilsette i barnehagen og administrasjon og folkevalde i kommunen. Mållaget har laga forskjellig materiell som barnehagane kan nytte seg av til kampanjen. Materiellet er gratis for barnehagane.

Tanken bak barnehagekampanjen til mållaget er at det er fylkeslaga og lokallaga som skal gjere mestedelen av jobben, kan informasjonskonsulent i Noregs Mållag, Hege Lothe, fortelje. Mållaget har også tidlegare hatt barnehagekampanjar, sist i byrjinga av 2000-talet med kampanjen «Den første song eg høyra fekk var Hit me baby one more time».

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...