Heim Nyhende Set i gang språkkonkurranse

Set i gang språkkonkurranse

I samband med Språkåret 2013 arrangerer Nasjonalbiblioteket språkkonkurranse for ungdom.

Nasjonalbiblioteket har invitert alle elevar på 5 – 10 trinn og i vidaregåande skule til å delta i ein konkurranse om språk. Vinnarbidraga blir ein del av Nasjonalbiblioteket si språkutstilling hausten 2013.  

– Gjennom konkurransen ynskjer Nasjonalbiblioteket å dokumentere det språklege mangfaldet blant barn og unge i Noregs i dag, seier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein til uriks.no.

– Dette mangfaldet skal også vise att i utstillinga om språk og identitet som kjem til hausten. No håpar me å få inn mange og kreative bidrag som kan gi oss eit godt bilete av kva språk som blir brukt og korleis, fortel Skarstein. 

Ungdommane skal dokumentere dei ulike språka og dialektane dei møter i kvardagen. Språk kan vere alt frå norsk, samisk, teiknspråk og urdu til former som ungdomsspråk, politikarspråk, språk i musikk – eller kroppsspråk. 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...