Heim Nyhende Set i gang språkkonkurranse

Set i gang språkkonkurranse

I samband med Språkåret 2013 arrangerer Nasjonalbiblioteket språkkonkurranse for ungdom.

Nasjonalbiblioteket har invitert alle elevar på 5 – 10 trinn og i vidaregåande skule til å delta i ein konkurranse om språk. Vinnarbidraga blir ein del av Nasjonalbiblioteket si språkutstilling hausten 2013.  

– Gjennom konkurransen ynskjer Nasjonalbiblioteket å dokumentere det språklege mangfaldet blant barn og unge i Noregs i dag, seier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein til uriks.no.

– Dette mangfaldet skal også vise att i utstillinga om språk og identitet som kjem til hausten. No håpar me å få inn mange og kreative bidrag som kan gi oss eit godt bilete av kva språk som blir brukt og korleis, fortel Skarstein. 

Ungdommane skal dokumentere dei ulike språka og dialektane dei møter i kvardagen. Språk kan vere alt frå norsk, samisk, teiknspråk og urdu til former som ungdomsspråk, politikarspråk, språk i musikk – eller kroppsspråk. 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...

Ola Borten Moes handlingsplan for norsk fagspråk møter kritikk

Handlingsplanen til regjeringa for norsk fagspråk møter kritikk frå professor som meiner regjeringa prioriterer det norske språket over kvalitet i forskinga. – Engelsk er språket...

Framtida Junior er årets nynorskbrukar

Framtida Junior fekk prisen "Årets nynorskbrukar 2023" for å bryte veg for meir nynorsk på digitale medieflater og for å skrive om varierte emne...
Mindre lokalt - meir sentralt: Frå Radiohuset til NRK på Marienlyst i Oslo. Foto: Wikipedia

NRK oppfyller ikkje nynorskkravet – framleis for lite nynorsk på nett og radio

Andelen nynorsk i NRK har auka noko, men det er framleis eit stykke igjen til målet, viser Medietilsynets tilsynsrapport for fjoråret. Direktør Mari Velsand i...