Heim Nyhende Sikrar seg sjukepleiarar med toppløn

Sikrar seg sjukepleiarar med toppløn

 

Mange kommunar slit med å rekruttere nok sjukepleiarar og under ferieavvikling på sommaren blir situasjonen endå verre. I Moss har dei funne ei løysing på problemet som fungerer.

I Moss blir sjukepleiarar tilbydd toppløn frå første dag. Ideen har kommunen tatt frå Fredrikstad, kor ordninga har vore ein suksess tidlegare. Søkjarane har strøyma til i Moss, og allereie nå har dei full kontroll på sommarbemanninga ved Per Gynt sjukeheim.

– Vi har fått god respons og mange søkjarar. Den nye ordninga har gitt oss eit stort lyft, seier Tone Lindmo Johannes, hovudtillitsvald for sjukepleiarane i Moss, til NRK Østfold.

Sjølv om Moss har funne ei løysing som sikrar forsvarleg bemanning på sommaren, er Sykepleierforbundet er uroa over at ferieavviklinga knapt har vore eit tema i andre kommunar.

– Det er prekær mangel på sjukepleiarar i fleire kommunar. Då stiller vi spørsmål ved kva arbeidsgivarane eigentleg har gjort for å gjere det attraktivt å jobbe der, seier leiar for Sykepleierforbundet i Østfold, Karen Brasetvik.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...