Heim Nyhende Skal fargeleggje staden

Skal fargeleggje staden

Stalheim og Ulvik skal forskjønnast og fornyast, og oppskrifta står kunstnarar frå heile verda for.

14 kunstnarar frå heile verda har vore samla i Hardangerregionen i ei veke i sommar for å vurdere områda kring Ulvik og Stalheim. Målet var å samle inspirasjon og idear for korleis dei to landskapsparkane kan utviklast for å gjere områda enno meir attraktive for innbyggjarar og turistar.

– Når ei veke med workshop var ferdig, låg det mange spennande idear på blokkene, seier bygde- og næringsutviklar Caroline Lehmann i Ulvik herad.

Lyssetjing av elver, bruk av fargar i landskapet og utvikling av kunstsentra var mellom nokre av ideane, men Lehman understreker at ingenting er bestemt enno. Kunstnarane har trukke seg tilbake, og først uti august vil Kunsthøgskulen i Bergen presentere dei ideane dei meiner kan løysast. Då byrjar og arbeidet med å sjå kva som kan realiserast reint praktisk og økonomisk.

Så langt har likevel prosjektet gitt noko tilbake til tettstadene i form av nye perspektiv.

– Ein av dei tinga vi ønskte at kunstnarane skulle ta tak i her i Ulvik var eit hus som mange av oss meiner er ganske stygt. Men då sa kunstnarane nei. Dette huset meinte dei hadde ein stor eigenverdi, det treng ikkje forskjønnast. Og no må eg medgje at eg ser noko annleis på huset sjølv og.

– Så huset får stå som det er?

– Det får det, ler Caroline Lehmann.

 


 

Colours of the Fjords:

14 kusntnarar, arkitektar, designarar og fotografar skal gi idear til utvikling og forskjønning av Ulvik og Stalheim i Hordaland

Kunstnarane kjem frå mellom anna Japan, Sør-Amerika, Canada, Tyskland og Noreg.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...