Heim Nyhende Skal fargeleggje staden

Skal fargeleggje staden

Stalheim og Ulvik skal forskjønnast og fornyast, og oppskrifta står kunstnarar frå heile verda for.

14 kunstnarar frå heile verda har vore samla i Hardangerregionen i ei veke i sommar for å vurdere områda kring Ulvik og Stalheim. Målet var å samle inspirasjon og idear for korleis dei to landskapsparkane kan utviklast for å gjere områda enno meir attraktive for innbyggjarar og turistar.

– Når ei veke med workshop var ferdig, låg det mange spennande idear på blokkene, seier bygde- og næringsutviklar Caroline Lehmann i Ulvik herad.

Lyssetjing av elver, bruk av fargar i landskapet og utvikling av kunstsentra var mellom nokre av ideane, men Lehman understreker at ingenting er bestemt enno. Kunstnarane har trukke seg tilbake, og først uti august vil Kunsthøgskulen i Bergen presentere dei ideane dei meiner kan løysast. Då byrjar og arbeidet med å sjå kva som kan realiserast reint praktisk og økonomisk.

Så langt har likevel prosjektet gitt noko tilbake til tettstadene i form av nye perspektiv.

– Ein av dei tinga vi ønskte at kunstnarane skulle ta tak i her i Ulvik var eit hus som mange av oss meiner er ganske stygt. Men då sa kunstnarane nei. Dette huset meinte dei hadde ein stor eigenverdi, det treng ikkje forskjønnast. Og no må eg medgje at eg ser noko annleis på huset sjølv og.

– Så huset får stå som det er?

– Det får det, ler Caroline Lehmann.

 


 

Colours of the Fjords:

14 kusntnarar, arkitektar, designarar og fotografar skal gi idear til utvikling og forskjønning av Ulvik og Stalheim i Hordaland

Kunstnarane kjem frå mellom anna Japan, Sør-Amerika, Canada, Tyskland og Noreg.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...