Heim Nyhende - Snakk med oss

– Snakk med oss

– Det er viktig at ungdom opplever at dei blir snakka med, og ikkje berre til, seier Christina Nessa (19) som er leiar i AUF Rogaland.

Nessa deltok på opninga av Mot til å meina-konferansen i Stavanger i dag. AUF – leiaren er sikker på at ungdommen er politisk interesserte, men meiner det er viktig at politikarane har tid til å lytte til kva ungdommane meiner i viktige saker.

– Eg veit at ungdommane er engasjerte. Det har eg sett i heimkommunen min, Hjelmeland, også. Mange ungdommar engasjerte seg då ungdomsskulen i Årdal skulle leggast ned for eit par år sidan, og ikkje minst på grunn av ei dødsulykke i vinter på rv 13 som mange er avhengige av og må køyre på fleire gonger til dagen. Då klarte ungdommen å samle 600 demonstrantar for å betre vegen.

– Men det er mange som ikkje kjem på at dette er det same som politikk. Det er enklare for mange ungdommar å engasjere seg i enkeltsaker, enn i politikken, seier Nessa.

Christina Nessa rådar lokalpolitikarane til å møte ungdommane ansikt til ansikt.

– Besøk ungdommane på skulen. Og ikkje berre fortel korleis kommunestyra er oppbygde, men still spørsmål om kva ungdommane meiner i politiske saker.

AUF – leiaren oppfordrar også lokalpressa til å bli litt meir spenstig i dekninga av politikk.

– Det er altfor få kule overskrifter om handlar om politikk i lokalavisa, slår ho fast.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...