Heim Nyhende Sogn og Fjordane er best på kultur

Sogn og Fjordane er best på kultur

I fjor brukte Sogn og Fjordane fylkeskommune 534 kroner på kultur per innbyggjar. Til samanlikning blei det brukt 262 kroner i Hordaland og 229 kroner i Rogaland.

– Eg trur at årsaka til at vi bruker så mange kroner på kultur til innbyggjarane våre er at politikarane ser på kultur som ein viktig del av regionalutviklinga. Dei har sett at det å bruke pengar på kultur gir avkastning i form av høgare aktivitet, trivsel og fleire opplevingar, seier fylkesdirektør for kultur i Sogn og Fjordane fylkeskommune, Ingebjørg Erikstad, til lnk.no.

Ho har vore i jobben sidan 2004, og kan fortelje at satsinga på kultur ikkje er noko nytt.

– Det har vore ei stabil prioritering av kultur blant politikarane, og merksemda rundt kulturen si rolle i lokalsamfunnet er heile tida aukande, seier fylkesdirektøren.

Erikstad kan vidare fortelje at det er frivillige lag og organisasjonar som får nytte godt at løyvingane til kultur.

– Fylkeskommunen er nokså rause i forhold til det frivillige kulturlivet. Det blir også brukt ein del pengar på kunnskapsinstitusjonar som bibliotek og museum, slik at dette blir stader kor dei besøkande kan få oppleve noko, seier ho.

Slik er forbruket i dei andre fylka ifølgje Framtida: Troms (523), Nord-Trøndelag (432), Nordland (372), Oppland (349), Aust-Agder (319), Vestfold (286), Sør-Trøndelag (283), Sør-Trøndelag (279), Vest-Agder (271), Telemark (270), Møre og Romsdal (263), Hordaland (262), Rogaland (229), Østfold (227), Oslo (8), Akershus (1).

Mellom kommunane er det som vanleg kraftkommunar i toppen når det gjeld driftsutgifter til kultur. Trass i ein nedgang på nær 2000 kroner per innbyggjar, tronar Bykle framleis på toppen med 22390 kroner per innbyggjar. Modalen, Eidfjord, Utsira og Tokke er på plassane under.

Når det gjeld driftsutgifter til aktivitetstilbod for born og unge under 20 år, er det Hol, Utsira, Fyresdal, Bykle, Grong og Oslo som ligg på topp.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...