Heim Nyhende Solid fleirtal for nynorsk administrasjonsspråk i Møre og Romsdal

Solid fleirtal for nynorsk administrasjonsspråk i Møre og Romsdal

Med eit solid fleirtal på 30 mot 17 stemmer vedtok Møre og Romsdal fylkeskommune i dag å halde på nynorsk administrasjonsspråk.

– Det blæs ein nynorskvind over Møre og Romsdal denne adventstida, seier Peder Lofnes Hauge, leiar i Noregs Mållag, etter at Ålesund gjorde nynorskvedtak førre veke og Møre og Romsdal denne veka.

Peder Lofnes Hauge er leiar av Noregs Mållag, og glad for vedtaket i Møre og Romsdal. Foto: Noregs Mållag

Møre og Romsdal fylkesting har i dag sagt klart og tydeleg og med stort fleirtal at språket til fylkesadministrasjonen framleis er nynorsk.

Det solide fleirtalet er større enn ved sist votering, i 2016.

Vil gjere det enklare å vera nynorskelev

Det var Monica Molvær frå Høgre som etter valet i 2019 lova å fremje ei sak om at fylkeskommunen skulle gå over til å vere språknøytral. Fylkesadministrasjonen har førebudd saka, som også omhandlar korleis fylket skal innrette seg etter den nye språklova. Og i dag har ho altså kome til fylkestinget.

– Møre og Romsdal fylkesting stadfestar med dette sitt eksisterande vedtak, og legg inn i vedtaket at språket til dei vidaregåande skulane skal følgje kommunen sitt språk. I tillegg vil fylkestinget legge til rette for at det blir enklare for nynorskelevane å halde på språket sitt, og sikre digitale læremiddel på nynorsk, seier leiaren i Noregs Mållag i ei pressemelding.

Fylkestinget samla seg også om tre tiltak som kan gjere det enklare å vere nynorskbrukar i vidaregåande opplæring:

• Dei vidaregåande skulane skal bruke det språket som vertskommunen brukar.

• Elevane skal ha tilgang til lærebøker og digitale læremiddel på både nynorsk og bokmål.

• Dei vidaregåande skulane skal leggje til rette for at det skal vere like lett å halde på språket sitt for nynorskelevane som for bokmålselevane.

Direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark. Foto: Nynorsk kultursentrum

Får ros frå Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum er òg nøgde med at Møre og Romsdal skal halde fram med å vere landets nest største nynorskfylke og framleis bidra til å halde oppe det nynorske skriftspråket i Ivar Aasen sitt eige heimfylke.

– Nynorsk kultursentrum er svært glade for at fylkeskommunen framleis skal ta eit særleg ansvar for å gjere nynorsk synleg, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark i ei pressemelding.

Møre og Romsdal har 16 kommunar med nynorsk språkvedtak, 10 språknøytrale kommunar og 1 fylkeskommune med nynorsk språkvedtak. – Vedtaket i dag speglar det særlege ansvaret Møre og Romsdal fylkeskommune bør ta for nynorsk, avsluttar Sandsmark.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...