Heim Nyhende Solvik-Olsen vil ha fri postkonkurranse

Solvik-Olsen vil ha fri postkonkurranse

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) foreslår å droppe laurdagsutdelinga av post og opnar for fri konkurranse i postmarknaden.

 

Samferdselsdepartementet sender no ut på høyring eit framlegg om å gjennomføre EUs tredje postdirektiv, noko som inneber ei full liberalisering av postmarknaden. Samtidig vil samferdselsministeren ha slutt på utdelinga av post på laurdagar.

– Behovet for laurdagsutdeling går stadig nedover. Posten deler ut berre ein firedel så mykje post på laurdagane som dei andre vekedagane, seier Ketil Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Utfordrande for avisene

Han ser likevel at det kan skape distribusjonsproblem for ein del aviser om talet på omdelingsdagar blir redusert frå seks til fem.

– Grepa vi tar no, er nødvendige, men vi ønskjer å høyre korleis høyringsinstansane ser på behovet for å halde oppe laurdagsutdelinga av aviser på stader der det ikkje er noko eige avisbodnett, seier Solvik-Olsen.

Staten sparer, ifølgje Solvik-Olsen, rundt 400 millionar kroner i støttekjøp frå Posten Noreg om ordninga med laurdagspost blir avvikla.

Etter det nye lovutkastet mistar òg Posten eineretten på å distribuere brev under 50 gram. I dag er det elles fri konkurranse for pakkar og brev på over 50 gram.

Departementet har òg inkludert eit forslag til ei minimumsregulering av sikre eposttenester. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...