Heim Nyhende Sommarkviss: LNK

Sommarkviss: LNK

I sommar kan du prøve deg på ein sommarkviss i veka på lnk.no. Først ute er LNK. 

 

 

1. Kor mange år har LNK eksistert?

2. Kven var styreleiar i LNK dei ti første åra?

3. Kva for fylkeskommunar er medlemmer i LNK?

4. Kva heiter nettstaden for ungdom som LNK samarbeider med ABC Startsiden om?

5. Kva for ein institusjon eig og driv Olav H. Hauge-senteret i Ulvik?

6. Kva heiter «tunkatten» i Ivar Aasen-tunet?

7. Kva for eit statleg kompetanseorgan har fått ansvaret for utarbeiding av læremiddel på nynorsk for flyktningar og asylsøkjarar?

8. Kven skriv «Høviske ord»?

9. Kva heiter stiftinga som driv eit kurstilbod og ein nettstad for tilsette i barnehagar?

10. Ein kjend medieperson hevda for vel eit år sidan at tilsette i riksavisene med nynorskbakgrunn burde (få) skrive på nynorsk i riksavisene. Så vart det dørgande stille om saka. Kven var denne personen?

Svara finn du her 

Førre artikkelSvar Noregs Mållag
Neste artikkelSvar LNK

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...