Heim Nyhende Sommarsnakk med Anniken Huidtfeldt

Sommarsnakk med Anniken Huidtfeldt

Kulturminister Anniken Huidtfeldt meiner den største utfordringa for nynorsken er at så mange vel språket vekk etter skulen.

Namn: Anniken Huidtfeldt

Alder: 40 år

Jobbar som: Kulturminister

Skal bruke sommaren til: Eg skal feriere i Noreg i sommar, først to veker på Sunnmøre og deretter på Sørlandet. Innimellom har eg lagt inn ei rekkje festivalar, mellom anna jazzfestivalen i Molde. Tidlegare i sommar var eg på dei nynorske festspela. Eg er imponert over kva dei har fått til der.

Brukar du nynorsk sjølv, privat og/eller i jobben?

Brev frå meg til dei som vender seg til departementet på nynorsk, blir sjølvsagt også svara på på nynorsk, men eg brukar ikkje nynorsk privat.

Kva forhold har du til den nynorske litteraturen?

Eg les mykje nynorsk litteratur, og eg er særskilt oppteken av Carl Frode Tiller, Fosse, Kjartan Fløgstad, Frode Grytten og Olaug Nilssen. Eg er imponert over dei nynorske omsetjingane av Anna Gavalda og Edvard Hoem.

Kva er dei største utfordringane det nynorske skriftspråket står overfor, slik du ser det?

Den største utfordringa i dag er at mange unge veljer vekk nynorsken når dei er ferdige med skulen. Eg jobbar sjølvsagt og med at departementa må følgje mållova.

Regjeringa har i sine periodar lagt fram to språkmeldingar. Kva vil du og ditt departement gjere for å følgje opp desse?

Som politiske prinsipp- og programerklæringar godkjende av Stortinget dannar desse meldingane grunnlaget for den nye språkpolitikken som regjeringa fører. Mitt departement har eit overordna språkpolitisk ansvar, og vi arbeider kontinuerleg med å følgje opp både store og små saker over eit breitt felt. Mykje er gjort og meir vil kome. Av dei mange tiltaka som vi vonar å kome i gang med om ikkje så lenge, er ein eigen gjennomgang av heile kultur- og mediesektoren for å vurdere kva som på ulike felt kan gjerast for å stimulere til at nynorsk målbruk skal bli meir synleg i det samla norskspråklege kultur- og medietilbodet i landet.

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...