Heim Nyhende Sommarsnakk med Aud Søyland

Sommarsnakk med Aud Søyland

 

Aud Søyland skal bruke sommaren til å skrive innføringsbok om den nye nynorske rettskrivinga. 

Namn: Aud Søyland

Alder : 57

Yrke: Språkrettar, omsetjar og ordlisteredaktør

 

Brukar sommaren til? Til å skriva innføringsbok om ny nynorsk rettskriving, og til å ta imot slekt og venner som passerer Leira sommarstid.

Kva er ditt forhold til språk? Eg har vakse opp i ein nynorsk heim og visste då eg høyrde om norrønlinja på Bryne gymnas, at det var linja for meg. Eg kjenner meg heldig som kan ha nynorsk både som fritidsinteresse og som levebrød.

Korleis var det å bli heidersmedlem i Samlaget? Det var veldig stas, sjølv om mange sikkert lurte på kva eit heller ukjent namn hadde å gjera blant dei kjende personane som er heiderslagsmenn frå før. Det kjennest elles litt rart å vera heiderslagsmann, men eg ven meg nok til det.

Kva blir den viktigaste nynorsk-oppgåva no framover? Å sikra nynorsk både som hovudmål og sidemål i grunnskule og vidaregåande skule. Nynorskelevane må få undervisning i skriftlege fag i eigne klassar, og bokmålselevane må få møta sidemålet tidleg og ofte.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...