Heim Nyhende Sommarsnakk med Bente Riise

Sommarsnakk med Bente Riise

Redaktør i Syn og Segn, Bente Riise, håper på “full perestrojka” i kjølvatnet av språkmeldinga.
Namn: Bente Riise

Alder: 46

Jobbar med: Redaktør i det nynorske tidsskriftet Syn og Segn og leiar i Norsk Tidsskriftforening.

Bruker sommaren til: Flytteprosess, og det er utruleg å oppdage kor mykje ein samlar på av godt og gale. Fann nettopp igjen gamle papir frå den tida vi dreiv nærradioen Oslo Kringkastar, eit pionerprosjekt og ein boltreplass for nynorske mediespirar på åttitalet.

Kva for språk bruker pc-en din: Nynorsk. Eg nyttar også Google, Startsida og alt anna eg kjem over på nynorsk.

Meir dialekt i NRK, bra eller dårleg: Dialektane er kanskje vårt viktigaste språklege arvegods, og det er viktig å sleppe dei til på eteren, men ikkje slik at nynorsken blir skadelidande.

Dersom dialektane tek for mykje over for nynorsk, vil det føre til at nynorsk står svakare om nokre år. Eg trur det er viktig at nynorsk får ein sterkare posisjon i både NRK, TV2 og nærradioane. Dialektane står sterkt nok, trur eg.

På kva område kunne nynorsken vore meir synleg: Alle. Det er avgjerande at nynorsk blir brukt i all offentleg samtale og i alle samanhengar, og eg er spent på kva konsekvensar alle tiltaka som er varsla i Språkmeldinga kan få. Slik eg les meldinga, skal det no bli full perestrojka, noko eg håper inderleg at skjer.

Eg etterlyste ei slik melding for nokre år sidan, og vel no å vere optimist. Eg håper at norsk arbeidsliv, ikkje berre det offentlege, blir meir opptekne av språk, slik at nynorskbrukarar kan nytte språket sitt kvar som helst, og på alle område. Eg håper også at det i nynorsk-kommunane blir sett større fokus på at vaksne folk ikkje treng byte til bokmål, at det er viktig både for dei sjølve og samfunnet.

Dette har det ikkje vore så mykje snakk om, så det får vere min appell i dag.

Kvifor nynorsk: Eg har vakse opp med nynorsk, så eg har det både i ryggmargen, hovudet og hjartet. Det er ei kjelde til stadig rikdom, det er utfordrande og spanande å halde på med, og eg finn stadig nye gleder og skattar å hente. Eg låner Ottar Grepstad sine ord: Nynorsk er meir enn eit språk!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...