Heim Nyhende Sommarsnakk med Bente Riise

Sommarsnakk med Bente Riise

Redaktør i Syn og Segn, Bente Riise, håper på “full perestrojka” i kjølvatnet av språkmeldinga.
Namn: Bente Riise

Alder: 46

Jobbar med: Redaktør i det nynorske tidsskriftet Syn og Segn og leiar i Norsk Tidsskriftforening.

Bruker sommaren til: Flytteprosess, og det er utruleg å oppdage kor mykje ein samlar på av godt og gale. Fann nettopp igjen gamle papir frå den tida vi dreiv nærradioen Oslo Kringkastar, eit pionerprosjekt og ein boltreplass for nynorske mediespirar på åttitalet.

Kva for språk bruker pc-en din: Nynorsk. Eg nyttar også Google, Startsida og alt anna eg kjem over på nynorsk.

Meir dialekt i NRK, bra eller dårleg: Dialektane er kanskje vårt viktigaste språklege arvegods, og det er viktig å sleppe dei til på eteren, men ikkje slik at nynorsken blir skadelidande.

Dersom dialektane tek for mykje over for nynorsk, vil det føre til at nynorsk står svakare om nokre år. Eg trur det er viktig at nynorsk får ein sterkare posisjon i både NRK, TV2 og nærradioane. Dialektane står sterkt nok, trur eg.

På kva område kunne nynorsken vore meir synleg: Alle. Det er avgjerande at nynorsk blir brukt i all offentleg samtale og i alle samanhengar, og eg er spent på kva konsekvensar alle tiltaka som er varsla i Språkmeldinga kan få. Slik eg les meldinga, skal det no bli full perestrojka, noko eg håper inderleg at skjer.

Eg etterlyste ei slik melding for nokre år sidan, og vel no å vere optimist. Eg håper at norsk arbeidsliv, ikkje berre det offentlege, blir meir opptekne av språk, slik at nynorskbrukarar kan nytte språket sitt kvar som helst, og på alle område. Eg håper også at det i nynorsk-kommunane blir sett større fokus på at vaksne folk ikkje treng byte til bokmål, at det er viktig både for dei sjølve og samfunnet.

Dette har det ikkje vore så mykje snakk om, så det får vere min appell i dag.

Kvifor nynorsk: Eg har vakse opp med nynorsk, så eg har det både i ryggmargen, hovudet og hjartet. Det er ei kjelde til stadig rikdom, det er utfordrande og spanande å halde på med, og eg finn stadig nye gleder og skattar å hente. Eg låner Ottar Grepstad sine ord: Nynorsk er meir enn eit språk!

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...