Heim Nyhende Sommarsnakk med Berit Rekve

Sommarsnakk med Berit Rekve

Mediemållagsleiar Berit Rekve utfordrar journalistar i dameblad og andre magasin til å bruka meir nynorsk.

Namn: Berit Rekve

Alder: 44

Yrke: Kommunikasjonsrådgjevar, leiar for Mediemållaget på fritida

Skal bruke sommaren til: Brukar å vera eit par veker på hytte ved Hardangerfjorden. Elles er det fint å vera heime i hovudstaden om sommaren òg. Lesa og skriva litt. Innrømmer gjerne at det har blitt noko fotball og sykkel på fjernsyn.

Kva er den største utfordringa til nynorsken framover?

Det er mange store utfordringar. Opplæringa kjem alltid først. Dessutan står det att mykje haldningsarbeid i alle sektorar.

Kva må til for at ein skal få meir nynorsk i nasjonale media?

Langsiktig påverknad og haldningarbeid er nok vegen å gå.

Kvifor trur du mange journalistar vegrar seg mot å bruke nynorsk?

Dette har vel mest med redaksjonsspråket der dei arbeider. Men det kan ha med haldningar eller dugleik å gjera. Det er difor vi i MML tilbyr kurs. Journalistutdanningane må ta meir ansvar for det språklege òg.

Kvifor er det så vanskeleg å få nynorsk inn på arenaer som magasinjournalistikk og sportsjournalistikk?

Vel, no vert det skrive om sport på nynorsk i dei lokalavisene som er redigerte på nynorsk, då. Men dette har nok med tradisjonar å gjera.

Kvifor er det så lite nynorsk i dameblada?

Dei er nok svært varsamme med det avstikkande. Tenkjer at stoffet skal vera lett tilgjengeleg og ikkje skapa motstand. Eg utfordrar gjerne både dei og andre til bruka meir nynorsk. Det ser ut til at det er meir positive haldningar hjå lesarane enn før.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...