Heim Nyhende Sommarsnakk med Magnhild Meltveit Kleppa

Sommarsnakk med Magnhild Meltveit Kleppa

Nynorsken er ikkje berre eit språk, det er eit fellesgode, meiner kommunalministeren.
Namn: Magnhild Meltveit Kleppa

Alder: 59

Jobbar med: Politikk: Folkestyre og samfunnsutvikling. Rammer for gode lokale velferdstilbod og bustader til dei som ikkje har fire vegger å organisera livet sitt utifrå.

Bruker sommaren til: Hjelmeland er eit framifrå utgangspunkt når sola skin. Sjøliv, hagearbeid eller ein kjapp fjelltur. Inneliv med brødbaking og huslege syslar om regnet vert for tungt. Dyrka familie og vener, ta att samtalar og samver eg ikkje får til når pendlinga krev sitt.

Kva for språk bruker pc-en din: Den brukar bokmål og eg nynorsk!

Meir dialekt i NRK, bra eller dårleg: Bra, men med eit visst atterhald ! Nynorsk må høyrast, ikkje berre skrivast og lesast! NRK har eit ansvar for å gjera nynorsk munnleg kjent og normalisert!

På kva område kunne nynorsken vore meir synleg: På alle område : Privat og offentleg sektor, friviljuge lag og organisasjonar, nett og papir. Mange aviser bør syna større respekt for lesarane sine!

Kvifor nynorsk: Jon Fosse har skrive: “Det er jo språket mitt, det eg kanskje er mest knytt til her i livet. Eg er veldig glad i språket mitt. Eg opplever det som nedverdigande å skulle måtte argumentere for det”. Eg er samd. Men nynorsk er noko meir enn språket mitt. Det er eit fellesgode, ein skriftkultur som i seg sjølv er tankevekkjande, eit uromoment som ein støtt må tenkja over. Meir enn før. Difor nynorsk!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...