Heim Nyhende Sommarsnakk med Runar Gudnason

Sommarsnakk med Runar Gudnason

Teknologien er ein arena nynorsken ikkje har inntatt godt nok enno, meiner Sjef R/Runar Gudnason i Side Brok.

Namn: Runar Gudnason

 

Alder: 37

Jobbar som: Musikar og skribent. Rappar i Side Brok.

Bruker sommaren til: Eg skal spele nokre konsertar, lese ein del bøker, lage nye songar, ete is og sjå ut i lufta – og så skal eg feriere med sonen min, og forhåpentleg bade ein del.

Bruker du nynorsk i blogg, Twitter, Facebook og i andre sosiale nettverk: Ja, i norske sosiale nettverk brukar eg kun nynorsk. Men eg bur i Danmark, og viss eg kommuniserar på danske sider, skriv eg dansk.

På kva område kunne nynorsken vore meir synleg: Nynorsken burde ikkje vere synleg nokon plass; han burde berre vere der, overalt, som den mest naturlege ting i verda. Men det er vel ønsketenking.

Eit meir pragmatisk svar: eg meinar ein viktig arena å fokusere på akkurat no er teknologien me omgir oss me til kvardags. Windows har vore på nynorsk ei stund, men me manglar Apple sitt styresystem, samt styresystema i mobiltelefonar, mp3-spelarar osv. Spesielt med tanke på ungdomen, er det viktig at språket fungerar og vert brukt i kvardagen, og ikkje berre er forvist til ”kjedelege” plassar som kyrkja og skulen.

Bør aviser som ikkje tillet båe målformer som redaksjonsspråk få pressestøtte: Dette synes eg er eit vanskeleg spørsmål; på den eine sida er eg ikkje så glad i lover og overdriven statsregulering, på den andre sida innser eg kor viktig ein del lover har vore for nynorsk som minoritetsspråk. Som sagt, vanskeleg spørsmål, men eg heller nok mest mot ja.

Har det noko å bety for deg om bøker og aviser er på nynorsk og/eller bokmål: Eg les helst nynorsk, og skulle ønske det fanst meir av det, òg omsett litteratur. Men eg les med glede både bøker og aviser på nynorsk, bokmål, dansk og engelsk. Det viktigaste for meg er at det er godt skrive – og ikkje har trykk- eller skrivefeil.

Kvifor nynorsk: Fordi det er språket mitt.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...