Heim Nyhende Sommarsnakk med Vebjørn Sture

Sommarsnakk med Vebjørn Sture

Vebjørn Sture trur dei komande månadane blir eit målpolitisk maratonløp.

Namn: Vebjørn Sture

Alder: 24 år

Yrke: Faglært snikkar. Arbeider ut juni som organisasjonssekretær i Elevorganisasjonen. Tek over som leiar av Norsk Målungdom på fulltid i sommar.

Brukar sommaren til? Målsak! Frå tidleg juni til seine august – med NMU-sommarleiren som det soleklåre høgdepunktet. Når det er sagt, har eg også ordna meg med eit par små ferieveker i juli. Då går turen til fjells.


Kva er ditt forhold til språk?
Ironisk nok er det meir omfattande enn eg sjølv har språk til å skildra. Men for å gjera eit forsøk: For meg er språket er eit verkty, ein identitet og eit verdival. For samfunnet rundt oss er språket eit rammevilkår for tenking. Difor er eg svært oppteken av kva verdiar språket er – og vert – bygt på.

Korleis er det å ta over leiarvervet i NMU? Det er stas, kort sagt! Å få ei slik oppgåva er ei sann ære, og eg gler meg stort til å ta fatt på arbeidet – særleg fordi eg får arbeida med ein heilt fabelaktig flott gjeng målungdomar. Eg sluttar aldri å la meg imponera av kor staute og gilde folk som finn vegen inn i organisasjonen vår, og det svært inspirerande å få kjempa for nynorsken i lag med dei.

Kva blir NMU si viktigaste oppgåve framover? I vinter skal læreplanen i norsk reviderast. Prosessen er i gang for lengst, og dei komande månadene vert dimed eit målpolitisk maratonløp. NMU si viktigaste oppgåve i denne perioden er å få gjennomslag for at norskfaget skal gjera alle elevar skriveføre i både bokmål og nynorsk. Det er ikkje tilfellet i dag, diverre, og det skapar mykje frustrasjon både for nynorsk- og bokmålselevar.

Meir sommarsnakk finn du her!

Førre artikkelÅrsmelding 2009 – 2010
Neste artikkelMedlemsliste

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Ingvild Bryn får nynorskprisen for journalistar

Ingvild Bryn er for mange sjølve nynorskrøysta. Etter ei særs variert karriere i NRK kan ho no også smykke seg med tittelen som vinnar...

Lærarutdanningane må ta språkansvar

Lærarutdanningane skal utdanne lærarar for heile landet, og då må alle lærarstudentar, uavhengig av fag, rustast til å vere lærarar i nynorske klasserom. Lærarutdanningane er...

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...