Heim Nyhende Sponheim ber åleinekommunar ta ein ny runde

Sponheim ber åleinekommunar ta ein ny runde

Fylkesmann Lars Sponheim håpar dei hordalandskommunane som så langt ikkje har planar om samanslåing, tar ein ny runde til hausten.

Så langt har tolv kommunar sagt ja til å slå seg saman til fem nye kommunar, men framleis er det 21 kommunar i fylket som enten vil fortsette åleine eller som ikkje har fått napp hos ein passande nabo. Sponheim håpar no at fleire kommunar skal gå for samanslåing, skriv Bergens Tidende.

– Mitt mandat frå Stortinget er å sjå på om det er nødvendig å ta grep utover det som til no har skjedd frivillig. Det kan det bli, men eg håpar at ein del kommunar nyttar hausten til å ta ein ny runde, seier Sponheim. Heimkommunen Ulvik ville gjerne slå seg saman med Eidfjord inst i Hardangerfjorden, men naboen ville halde fram på eiga hand. Det trur ikkje Sponheim er ei haldbar løysing i lengda.

– Før eller sidan må dei inn i ein større heilskap. Det er klart at 900 menneske ikkje kan blokkere for ei naturleg eining, berre fordi dei vil behalde skatteinntektene frå kraftverket sjølv, seier fylkesmannen.

Sponheim er også skuffa over at tre av Bergens nabokommunar sa nei og seier han vil sette seg ned med dei aktuelle ordførarane.

– Vi treng ein storkommune aust for Bergen, seier han. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...