Heim Nyhende Språktestar norskspråklege

Språktestar norskspråklege

Trass i at familien Sarwar snakkar norsk heime, ville kommunen språkteste sonen deira når han skulle byrje på skulen.

Både mor og far i famlilien er pakistanarar som er oppvaksne i Noreg, og i heimen deira blir det hovudsakleg snakka norsk. Mor Shazia Sawar meiner ikkje det er gale at det blir utført språktestar, sjølv om ho ikkje opplever det som naudsynt med testing i deira tilfelle, melder NRK.  Men ho er lei av at mediene fokuserer så mykje på kor mange minoritetsspråklege elevar det finst på dei ulike skulane. Til radio Migrapolis seier Sawar at det er viktigare å ha fokus på dei reelle problema og finne løysingar på dei.

Leiar i Foreldreutvalet for grunnopplæringa, Lovleen Brenna, er også oppteken av å nyansere bildet av minoritetsspråklege barn.

– Den aller største utfordringa i det norske utdanningssystemet er ressursfokus og ikkje mangelfokus. Det er så mykje mangelfokus på elevar i skulen i dag, som fortel barna at dei er ei utfordring og at dei har eit problem, seier Brenna til radio Migrapolis.

Les heile saka her.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Kristin Berge hjelper 4000 tilsette i Vestfold og Telemark med nynorsken

Fylkeskommunane har fått språklege plikter med den nye språklova. Vestfold og Telemark tilsette nynorskkonsulent allereie i fjor. Kristin Berge...

Bruk språklova konstruktivt – for ein ny giv i språkpolitikken

For første gong har Noreg no fått ei allmenn språklov, ei lov om språkets status og bruk i heile samfunnet, ikkje berre...

Departementet stiller tydelegare språkkrav til universiteta

Det er fleire språkkrav i tildelingsbreva frå Kunnskapsdepartemenet til universitet og høgskular for 2022. Gledeleg, meiner Språkrådet. – Språkrådet...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...