Heim Nyhende Språktestar norskspråklege

Språktestar norskspråklege

Trass i at familien Sarwar snakkar norsk heime, ville kommunen språkteste sonen deira når han skulle byrje på skulen.

Både mor og far i famlilien er pakistanarar som er oppvaksne i Noreg, og i heimen deira blir det hovudsakleg snakka norsk. Mor Shazia Sawar meiner ikkje det er gale at det blir utført språktestar, sjølv om ho ikkje opplever det som naudsynt med testing i deira tilfelle, melder NRK.  Men ho er lei av at mediene fokuserer så mykje på kor mange minoritetsspråklege elevar det finst på dei ulike skulane. Til radio Migrapolis seier Sawar at det er viktigare å ha fokus på dei reelle problema og finne løysingar på dei.

Leiar i Foreldreutvalet for grunnopplæringa, Lovleen Brenna, er også oppteken av å nyansere bildet av minoritetsspråklege barn.

– Den aller største utfordringa i det norske utdanningssystemet er ressursfokus og ikkje mangelfokus. Det er så mykje mangelfokus på elevar i skulen i dag, som fortel barna at dei er ei utfordring og at dei har eit problem, seier Brenna til radio Migrapolis.

Les heile saka her.

NYNORSK INSPIRASJON

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

MEST LESE

Jan Olav Fretland er kurshaldar for komande kurshaldarar i kurset På sakslista. Foto: Samlaget og montasje

Kurs: Vil du bidra til å gjera kommunane betre på klarspråk og nynorsk?

Velkommen til kurs! Me skal bruka to dagar på å gå gjennom viktige reglar og råd for den som skal kursa offentleg tilsette. Hovudmålet med...

Lanserer ny og betre nettside for nynorske bøker

Nettsida nynorskbok.no er blitt oppgradert slik at det skal verte enklare å få oversikt over gode bøker på nynorsk. Nynorskbok.no er eit tilbod frå...

Nynorsk kultursentrum med på stjernelag i forsking 

Nynorsk kultursentrum er med i eitt av 82 prosjekt som får støtte frå ordninga for banebrytande forsking i  Noregs forskingsråd. Ibsen og Bjørnson opna den...

Ottar Grepstad med ny bok om bøker

Forfattar Ottar Grepstad kjem med boka Bokhistorier om bok- og forlagshistorie. – Bokhistorier er eit essayistisk og leksikalsk overflodshorn om bøker, forlag og forfattarar i...