Heim Nyhende – Statlege tilskot ikkje løysinga for kulturnæringa

– Statlege tilskot ikkje løysinga for kulturnæringa

Kulturministeren møtte kulturnæringa på Øyafestivalen.

Etter å ha fått innspel frå aktørar frå kulturnæringa, trur kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at ein heller bør endre på næringsstrukturen, enn å auke mengda statlege tilskot.

For første gang møttest aktørar frå kulturnæringa og representantar frå både kulturdepartementet, UD og Fiskeri- og næringsdepartementet for å få innspel til korleis Noreg kan tene pengar på, og leggje til rette for eksport av kultur.

– Det skjer mykje bra i denne næringa. Omsetninga av kulturproduksjon går veldig opp, men vi har eit stykke att i Noreg for å nå heilt til topps, seier Helleland til NTB etter møtet.

Ho trur likevel ikkje at auke i statlege tilskot er måten ein skaper utvikling i kulturbransjen på, trass i at alle aktørar som deltok på møtet ytra ønske om dette.

– Som vi ser i fleire andre land, trur eg ikkje nødvendigvis mange fleire statlege tilskot er løysinga. Vi må gjere noko med strukturane, og tenkje annleis rundt dette. Kultur må sest på som ei næring, seier Helleland.

– Må hindre lekkasje
Sjølv om det ikkje er mangel på kulturmessig talent i Noreg, og omsetning og sysselsetting i norske kulturnæringar har vakse eksplosivt dei siste ti åra, er det framleis mykje å uutnytta verdipotensial i norsk kultur.

– Noreg har lenge vore eit kulturmessig u-land, og vi har hengt langt etter til dømes Sverige. Dei har til dømes Stockholm, som etter kvart har blitt Nordens hovudkontor for musikkbransjen, seier Vegard Waske frå musikkmanagement-selskapet Mandelbaum til NTB.

Sjølv om han, til liks med dei fleste andre på konferansen, vil behalde eller auke tilskota til norsk kultur, er han derfor samd med kulturministeren i at det ikkje nødvendigvis er det viktigaste tiltaket.

– Det vi treng er konkurranse, og å etablere eit nettverk på bakken her i Noreg, for å hindre at norsk talent lekk til utlandet, seier Waske, til liks med representantane frå mellom anna litteratur- og filmindustrien.

Aktørar frå både film-, kunst-, arkitektur-, musikk-, dans- og spelbransjen var til stades, og det var brei semje om at Noreg bør forme ut ein samla strategi for eksport av kulturprodukt. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix / NPK

Ut av kulturrådet
Å etablere eit omfattande kulturelt nettverk i Noreg, der norske og internasjonale aktørar skal møtest og syte for at norske kulturprodukt blir synlege, kan likevel vise seg å bli komplisert og omfattande.

Derfor var eit potensielt samarbeid mellom Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utanriksdepartementet, og næringa, svært velkommen hos dei framførte.

Ved møteslutt lufta Helleland eit forslag om å flytte såkalla «kreativ næring» ut av Kulturrådet, og etablere ei egen eining for koordinasjon av kulturell verdiskapning.

– Dette ønskjer eg òg innspel på, sa Helleland, men det rekk vi dessverre ikkje i dag, avslutta ho.

Ein ny rundebordskonferanse kan dermed bli aktuell i nærmaste framtid, ettersom regjeringa har uttalt at kreativ næring kan bli viktig i framtida, når Noreg må finne nye bein å stå på etter at oljeeventyret tar slutt. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

Historisk eksamenspris blir til skrivekonkurranse for ungdom

Fridthiov Oos’ pris har blitt delt ut i over 100 år, og går normalt til dei beste eksamenssvara i nynorsk. Men på...

Eit godt digitalt år for Nynorsk kultursentrum

I 2020 var det for første gong over 800.000 besøk på nettsidene til Nynorsk kultursentrum. – Eg er glad...

Slepper Tor Jonsson-samling med tidlegare upubliserte dikt

Torsdag er det 70 år sidan diktaren og essayisten Tor Jonsson gjekk ut av tida. Forlaget Samlaget nyutgir i det høvet ei...

Rekordtrafikk på Framtida.no og Framtidajunior.no i 2020

Dei nynorske nettstadene for barn og unge har opplevd rekordstor bruk i 2020. Samla var over 120.000 brukarar innom...