Heim Nyhende Sterk opning for Hauge-senteret og Ulvik poesifestival

Sterk opning for Hauge-senteret og Ulvik poesifestival

Over 4400 gjester i opningshelga.

Meir enn 4400 var med på opninga av Olav Hauge-senteret og arrangementa under Ulvik poesifestival i Ulvik denne helga.

– Eit betre grunnlag kunne ikkje dette nye nasjonale senteret for lyrikk i mange former ha fått, og desse dagane syner korleis Hauge-senteret og Ulvik poesifestival styrkjer kvarandre, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

– Vi meinte vi hadde eit godt program, men vi ante ikkje at publikum ville ta det så godt imot.

For første gong blei Ulvik poesifestival arrangert i regi av Olav H. Hauge-senteret. Temaet «Grøn poesi» var inngangen til mange minnerike litterære samtalar, lesingar og konsertar som Øyvind Rimbereid og Nils Henrik Asheim avslutta med «Orgelsjøen» med i ei fullsett kyrkje søndag ettermiddag, seier dagleg leiar Geir S. Netland.

Billettsal 32 % over budsjett

Førebels tal syner at Ulvik poesifestival selde billettar for 341 000 kr. Det er 36 % meir enn budsjettet på 250 000 kr. – Dei som bygde opp denne festivalen frå 2000, greidde å gjere den til ein festival som bygdefolket bruker og er stolte av. Det imponerer å sjå kor mange som kom på dei mest ulike arrangementa, tidleg på dag og seint på kveld, seier Netland.

I dag sender han og medarbeidarane ved Hauge-senteret ein varm takk til publikum, frivillige og 130 utøvarar. Dei kunstnarlege høgdepunkta stod i kø, og mange reiste frå Ulvik denne helga med gode opplevingar i bagasjen, seier Geir S. Netland.      

Førebels rekneskap for Ulvik poesifestival ligg føre i desember.

QUIZ: Kva veit du om Olav H. Hauge?

Gjestene liker basisutstillinga

Om lag 750 var med på opninga av Hauge-senteret torsdag, og Ulvik poesifestival med sine 27 arrangement samla nær 3700 gjester frå fredag til søndag. Nynorsk kultursentrum hadde rekna med om lag 2500 gjester desse dagane, men det kom 75 % fleire.

– Gjestene skryter av basisutstillinga i Hauge-senteret  og seier den er så innhaldsrik at dei må tilbake fleire gonger for å få med seg alt. Då har vi oppnådd det vi ville, seier Ottar Grepstad. – Vi lagar utstillingar som inviterer gjestene til å vere aktive, er analoge der vi kan og digitale berre der vi må, og det har mange takka oss for desse opningsdagane.

Olav H. Hauge-senteret er ei driftsavdeling i Nynorsk kultursentrum og har ope fem dagar i veker heile året.

– No ser offentlege og private finansieringskjelder kva Hauge-senteret står for, og kva publikum meiner om det vi gjer. Det må vere ein god søknad for å sikre driftsgrunnlaget i åra som kjem, seier Ottar Grepstad.

LES OGSÅ: Håpar diktarånda får leva i Hauge-senteret

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...