Heim Nyhende Sterkt press for nynorsk i Vestlandsregionen

Sterkt press for nynorsk i Vestlandsregionen

Eit stort fleirtal av dei som har sagt meininga si om Vestlandsregionen, går inn for nynorsk. No krev Mållaget nynorsk-ultimatum.

Dei neste vekene blir administrasjonsspråket i den planlagde Vestlandsregionen bestemt. Vestlandsregionen er ei samanslåing mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Noregs Mållag argumenterer i dag for at nynorskfylka Sogn og Fjordane og Hordaland må stille som eit fråvikeleg krav at også språknøytrale Rogaland går med på nynorsk språk. Viss ikkje må heile storregionen leggjast daud, meiner organisasjonen.

BAKGRUNN: Sterke reaksjonar mot Vestlandsregion utan nynorsk

– Fylkespolitikarane må gjere vedtak som garanterer at nynorsk vert språket uansett kva konstellasjon ein eventuelt står att med til slutt. Om ikkje Rogaland går med på nynorsk administrasjonsspråk, må Sogn og Fjordane vere tydeleg på at dei ikkje kan gå inn i region med Rogaland. Det seier leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn, i ei pressemelding.

I intensjonsplanen om samanslåinga, som blei sendt ut på høyring tidlegare i haust, står det frå før at nynorsk er ein viktig identitetsbyggjar. Mållaget meiner fylkestinga må kunne garantere at nynorsk skal vere administrasjonsspråk og språket staten bruker i skriv til regionen.

LES OGSÅ: «Språket mitt er ikkje unaturleg!», skreiv Tore Storehaug i eit engasjert debattinnlegg i september.

– Sogn og Fjordane og Hordaland må gjere vedtak om at eit eventuelt «ja» fell bort om ikkje språket i regionen blir nynorsk, seier Magne Aasbrenn.

Kravet frå mållaget kjem etter at høyringsfristen i alle dei tre fylka har gått ut. I desember skal fylkestinga i dei tre fylka kvar for seg gjera sine endelege vedtak om samanslåinga.

LES OGSÅ: KrF-leiar Knut Arild Hareide krev nynorsk på Vestlandet

Blant dei som har sendt inn høyringssvar, er engasjementet for nynorsken stort. Onsdag 30. november melde NRK at av dei 201 høyringssvara som då var talt opp, seier nær 9 av 10 at Vestlandsregionen må bruka nynorsk.

I bunken av høyringssvar finn me kjente nynorskforfattarar som Jon Fosse, Einar Økland og Lars Amund Vaage, i tillegg til ei rekkje mållag og engasjerte målfolk som har nytta høvet til å setja press på saka. Noregs Mållag har dei siste vekene drive kampanje for å få flest mogleg til å sende høyringssvar.

LES OGSÅ: «Skam vøre», seier Jon Fosse om ein Vestlandsregion utan nynorsk

I tillegg går mellom andre Utdanningsforbundet Hordaland inn for nynorsk. I sitt høyringssvar legg dei vekt på den kulturelle identiteten på Vestlandet og nynorsken sin nasjonale status:

«Når Vestlandsregionen skal byggje opp sin identitet, så kan han ikkje bruke ei anna målform enn nynorsk. Ved å bruke nynorsk som administrasjonsspråk vil regionen framstå som ein kulturell motpol til austlandsområdet.

For nynorsk som språk er det og viktig  at Vestlandsregionen brukar språket. Nynorsk er under stort press, og vil trenge det løftet som Vestlandsregionen kan gi det. Nynorsk og bokmål er jamstilte språk, og ved å aktivt bruke nynorsk som administrasjonsspråk, så er regionen med på å gi det status i eit bokmålsdominert samfunn.»

Her finn du høyringssvara som har kome inn i Hordaland.

LES OGSÅ: Bergen går inn for nynorsk i Vestlandsregionen

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...