Heim Nyhende Stiller på topp av den einaste ungdomslista i landet

Stiller på topp av den einaste ungdomslista i landet

Steffen Skare (22) er toppkandidaten til Ungdomslista i Utsira kommune. Øykommunen er den einaste kommunen i Noreg som har ei eiga ungdomsliste.

 

12 ungdommar mellom 18 og 22 år stiller til val for ungdomslista på Utsira utanfor Haugesund.

 

– Ungdomslista blei starta på initiativ av ordføraren vår, Jarle Nilsen. Tidlegare har det vore vanleg med ei fellesliste og ei bygdeliste på Utsira, ungdommen har vore representert på desse listene, men har som regel hamna så langt nede på lista at me ikkje har hatt nokon sjanse til å bli valde inn. Ungdomslista blei då starta for å gi dei unge betre sjansar til  å bli valde inn i kommunestyret, seier ordførarkandidaten Steffen Skare til Framtida.no.

– Det er viktig å ha representantar for ungdommane i kommunestyret, vi bur her ute vi også og bør derfor ha eit ord med i laget. Når vi er eit så lite samfunn som vi er her ute bør alle aldersgrupper vera representerte. Det er som Jarle Nilsen sa til meg, ”I staden for å gissa på kva ungdommane vil her ute, er det betre å få dei med inn i kommunestyret slik at dei har eit ord med i laget”, held 22-åringen fram.

Sjølv er Skare mest opptatt av musikk og kultur.

– Eg er sjømann av yrke, men musikar av hjarte. Elles er eg opptatt av at alle skal vere likestilte, alle skal få den hjelpa dei eventuelt treng og hjelpa skal vere lik for alle. Eg synest òg det er viktig at vi får meir folk ut til Utsira, men for å få det til må det gjerast ting for å få folk til å flytte ut hit, mellom anna må det vere arbeidsplassar, slår han fast.

Kandidatane på Ungdomslista er opptatte av livskvalitet.

– Det er viktig at folk som flyttar ut hit får arbeidsplassar, men det er vel så viktig at dei får ein god livskvalitet her ute, folk skal trivast. Eg trur ikkje at vi unge her ute har meiningar som divergerer noko særleg frå resten av befolkninga, vi er alle opptatte av at Utsira skal bestå, at alle her ute trivst og har gode tilbod og dessutan at vi på sikt får fleire innbyggjarar, meiner Steffen Skare.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...

Programmet til landstinget til LNK i Sogndal 1.-2. juni 2023

Landssamanslutninga av nynorskkommunar ønskjer velkommen til landsting i Sogndal 1.-2. juni på Quality Hotel Sogndal. Landstinget til LNK blir arrangert annakvart år, og er ein...

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...