Heim Nyhende Stiller på topp av den einaste ungdomslista i landet

Stiller på topp av den einaste ungdomslista i landet

Steffen Skare (22) er toppkandidaten til Ungdomslista i Utsira kommune. Øykommunen er den einaste kommunen i Noreg som har ei eiga ungdomsliste.

 

12 ungdommar mellom 18 og 22 år stiller til val for ungdomslista på Utsira utanfor Haugesund.

 

– Ungdomslista blei starta på initiativ av ordføraren vår, Jarle Nilsen. Tidlegare har det vore vanleg med ei fellesliste og ei bygdeliste på Utsira, ungdommen har vore representert på desse listene, men har som regel hamna så langt nede på lista at me ikkje har hatt nokon sjanse til å bli valde inn. Ungdomslista blei då starta for å gi dei unge betre sjansar til  å bli valde inn i kommunestyret, seier ordførarkandidaten Steffen Skare til Framtida.no.

– Det er viktig å ha representantar for ungdommane i kommunestyret, vi bur her ute vi også og bør derfor ha eit ord med i laget. Når vi er eit så lite samfunn som vi er her ute bør alle aldersgrupper vera representerte. Det er som Jarle Nilsen sa til meg, ”I staden for å gissa på kva ungdommane vil her ute, er det betre å få dei med inn i kommunestyret slik at dei har eit ord med i laget”, held 22-åringen fram.

Sjølv er Skare mest opptatt av musikk og kultur.

– Eg er sjømann av yrke, men musikar av hjarte. Elles er eg opptatt av at alle skal vere likestilte, alle skal få den hjelpa dei eventuelt treng og hjelpa skal vere lik for alle. Eg synest òg det er viktig at vi får meir folk ut til Utsira, men for å få det til må det gjerast ting for å få folk til å flytte ut hit, mellom anna må det vere arbeidsplassar, slår han fast.

Kandidatane på Ungdomslista er opptatte av livskvalitet.

– Det er viktig at folk som flyttar ut hit får arbeidsplassar, men det er vel så viktig at dei får ein god livskvalitet her ute, folk skal trivast. Eg trur ikkje at vi unge her ute har meiningar som divergerer noko særleg frå resten av befolkninga, vi er alle opptatte av at Utsira skal bestå, at alle her ute trivst og har gode tilbod og dessutan at vi på sikt får fleire innbyggjarar, meiner Steffen Skare.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...