Heim Nyhende Støttar antikorrupsjonsarbeid

Støttar antikorrupsjonsarbeid

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) går inn med vel ein halv million kroner i støtte til eit nytt antikorrupsjonsprosjekt.

Det er kommunesektorens interesse- og arbeidsgjevarorganisasjon (KS) og Transparency International Norge (TI) som samarbeider om prosjektet, som i fyrste fase skal samarbeida tett med kommunane Oslo og Grimstad.

– Vi vil leggje til rette for ei forvalting i kommunane som byggjer på høg etisk standard og skaper tillit, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i ei pressemelding.

Prosjektet har fått namnet Openheit, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren. Organisasjonane har som mål å få kartlagt svake punkt i kommunane og risikoområde for korrupsjon. I tillegg vil prosjektet få fram behov for verkty og metodar i arbeidet med å redusera risikoen for korrupsjon i sektoren. Det vil og bli utvikla ei antikorrupsjonshandbok for kommunesektoren.

Tiltaket er i følgje Navarsete verdifullt for satsing på etikk og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren. – Eg har høge forventningar til kva dei to organisasjonane kan få til, seier kommunal- og regionalministeren.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...