Heim Nyhende Støttar antikorrupsjonsarbeid

Støttar antikorrupsjonsarbeid

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) går inn med vel ein halv million kroner i støtte til eit nytt antikorrupsjonsprosjekt.

Det er kommunesektorens interesse- og arbeidsgjevarorganisasjon (KS) og Transparency International Norge (TI) som samarbeider om prosjektet, som i fyrste fase skal samarbeida tett med kommunane Oslo og Grimstad.

– Vi vil leggje til rette for ei forvalting i kommunane som byggjer på høg etisk standard og skaper tillit, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i ei pressemelding.

Prosjektet har fått namnet Openheit, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren. Organisasjonane har som mål å få kartlagt svake punkt i kommunane og risikoområde for korrupsjon. I tillegg vil prosjektet få fram behov for verkty og metodar i arbeidet med å redusera risikoen for korrupsjon i sektoren. Det vil og bli utvikla ei antikorrupsjonshandbok for kommunesektoren.

Tiltaket er i følgje Navarsete verdifullt for satsing på etikk og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren. – Eg har høge forventningar til kva dei to organisasjonane kan få til, seier kommunal- og regionalministeren.

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Eit svik mot nynorskelevane 

Utdanningskomiteen har no lagt fram innstillinga si til ny opplæringslov. Trass i tydelege krav frå alle hald om at læringsressursar som er utvikla til...

Nynorsk-tap på Stortinget: – Ekstremt skuffande

Utdanningskomiteen på Stortinget har i dag sagt nei til å sikre nynorske læringsressursar som er laga for skulen. – Det er heilt uforståeleg at fleirtalet...

Skriv nynorsk på nynorskdagen 12. mai

– Vi utfordrar alle i Noreg til å skrive nynorsk i dag. Nynorsk er for alle, og på nynorskdagen er det lov å prøve,...

Tre millionar til nynorskbrukarane

Nynorsk kultursentrum får til saman tre millionar i eingangstilskot på revidert nasjonalbudsjett. – Dette er svært! Desse midlane skal vi bruke klokt i tett samarbeid...