Heim Nyhende Støttar fleire nynorske bøker for born og unge

Støttar fleire nynorske bøker for born og unge

Regjeringa gir Samlaget ein halv million ekstra.

 

Regjeringa føreslår å auka støtta til Samlaget med ein halv million kroner. Pengane skal gå til fleire bøker på nynorsk for born og unge.

– Det er viktig med god litteratur for born og unge på begge målformer. Ei styrking av tilskotet til Det Norske Samlaget vil legga til rette for eit breiare litteraturtilbod på nynorsk for dei unge lesarane, også digitalt, seier kulturminister Thorhild Widvey i ei pressemelding.

– Demokratisk rett

Forlagsdirektør Edmund Austigard gler seg over meldinga.

– Samlaget har peika på barns demokratiske rett til lik tilgang på litteratur på eige språk. Dette fordi lesedugleik er avgjerande for full deltaking i samfunnet. For å oppnå god lesedugleik må ein ha bøker å lesa. Det er i dag eit stort underskot på nynorsk bøker, både i skulebibliotek og folkebibliotek, men også i bokhandel. Særleg vanskeleg er det å finna serielitteratur på nynorsk sidan denne litteraturen berre unntaksvis er dekt av innkjøpsordninga. Serielitteratur er viktig for oppøving av lesedugleik. Det same gjeld for lettlestlitteratur, som heller ikkje er dekt av innkjøpsordninga, seier Austigard til Framtida.no.

Samlaget vil gjera eit krafttak for å betra situasjonen, både digitalt og i talet på utgjevingar.

– Det er derfor svært gledeleg at budsjettframlegget støttar denne ambisjonen. Så er det nok slik at det skal mykje meir til, men me får ta steg for steg, avsluttar forlagsdirektøren i Samlaget.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...