Heim Nyhende Støttar fleire nynorske bøker for born og unge

Støttar fleire nynorske bøker for born og unge

Regjeringa gir Samlaget ein halv million ekstra.

 

Regjeringa føreslår å auka støtta til Samlaget med ein halv million kroner. Pengane skal gå til fleire bøker på nynorsk for born og unge.

– Det er viktig med god litteratur for born og unge på begge målformer. Ei styrking av tilskotet til Det Norske Samlaget vil legga til rette for eit breiare litteraturtilbod på nynorsk for dei unge lesarane, også digitalt, seier kulturminister Thorhild Widvey i ei pressemelding.

– Demokratisk rett

Forlagsdirektør Edmund Austigard gler seg over meldinga.

– Samlaget har peika på barns demokratiske rett til lik tilgang på litteratur på eige språk. Dette fordi lesedugleik er avgjerande for full deltaking i samfunnet. For å oppnå god lesedugleik må ein ha bøker å lesa. Det er i dag eit stort underskot på nynorsk bøker, både i skulebibliotek og folkebibliotek, men også i bokhandel. Særleg vanskeleg er det å finna serielitteratur på nynorsk sidan denne litteraturen berre unntaksvis er dekt av innkjøpsordninga. Serielitteratur er viktig for oppøving av lesedugleik. Det same gjeld for lettlestlitteratur, som heller ikkje er dekt av innkjøpsordninga, seier Austigard til Framtida.no.

Samlaget vil gjera eit krafttak for å betra situasjonen, både digitalt og i talet på utgjevingar.

– Det er derfor svært gledeleg at budsjettframlegget støttar denne ambisjonen. Så er det nok slik at det skal mykje meir til, men me får ta steg for steg, avsluttar forlagsdirektøren i Samlaget.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...

Vi treng eit nynorskløft i lærarutdanningane

I dag er det beint fram tilfeldig om ein student går ut av lærarutdanninga med kunnskap og kompetanse til å gje nynorskelevane ei god...