Heim Nyhende Støttar fleire nynorske bøker for born og unge

Støttar fleire nynorske bøker for born og unge

Regjeringa gir Samlaget ein halv million ekstra.

 

Regjeringa føreslår å auka støtta til Samlaget med ein halv million kroner. Pengane skal gå til fleire bøker på nynorsk for born og unge.

– Det er viktig med god litteratur for born og unge på begge målformer. Ei styrking av tilskotet til Det Norske Samlaget vil legga til rette for eit breiare litteraturtilbod på nynorsk for dei unge lesarane, også digitalt, seier kulturminister Thorhild Widvey i ei pressemelding.

– Demokratisk rett

Forlagsdirektør Edmund Austigard gler seg over meldinga.

– Samlaget har peika på barns demokratiske rett til lik tilgang på litteratur på eige språk. Dette fordi lesedugleik er avgjerande for full deltaking i samfunnet. For å oppnå god lesedugleik må ein ha bøker å lesa. Det er i dag eit stort underskot på nynorsk bøker, både i skulebibliotek og folkebibliotek, men også i bokhandel. Særleg vanskeleg er det å finna serielitteratur på nynorsk sidan denne litteraturen berre unntaksvis er dekt av innkjøpsordninga. Serielitteratur er viktig for oppøving av lesedugleik. Det same gjeld for lettlestlitteratur, som heller ikkje er dekt av innkjøpsordninga, seier Austigard til Framtida.no.

Samlaget vil gjera eit krafttak for å betra situasjonen, både digitalt og i talet på utgjevingar.

– Det er derfor svært gledeleg at budsjettframlegget støttar denne ambisjonen. Så er det nok slik at det skal mykje meir til, men me får ta steg for steg, avsluttar forlagsdirektøren i Samlaget.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...