Heim Nyhende Støttar lokalavisene

Støttar lokalavisene

– Dei nynorske lokalavisene produserer like mykje nynorsk lesestoff på eitt år som norske forlag gjer til saman på fire år, uttalte direktør Ottar Grepstad i sin årstale.

Han la vekt på at det desse avisene publiserer av tekst kvart år, svarar til meir enn 2100 bøker. Lokalavisene sto i sentrum då Grepstad hadde sin tiande årstale om tilstanden for nynorsk skriftkultur. Heile talen handla om nynorskpressa og støttepolitikken overfor pressa, og det er første gongen tekstmengda i norske aviser er blitt dokumentert.

I 2010 blir 58 aviser redigerte på nynorsk, opplyste Grepstad. Dette er kvar fjerde avis som blir gitt ut i landet. – Avisene er særleg viktige for nynorsk skriftkultur fordi ein stor del av avisene er redigerte på nynorsk og ein liten del av bøkene er skrivne på nynorsk, sa han. Grepstad meiner Noreg treng ein samla, systematisk og målretta mediestøttepolitikk for alle skriftmedia som er på høgd med røynda. Direktøren ved Ivar Aasen-tunet sende denne meldinga til det offentlege utvalet som om få månader legg fram forslag til statlege støttetiltak overfor media

– Mediepolitikken må presiserast ut frå det samfunnsoppdraget pressa har og slå fast at det oppdraget inkluderer styrking av begge skriftkulturane i Noreg.

Han tok til orde for ei støtteordning for journalistisk publisering på papir eller Internett med ein nynorskpott som svarar til 25 % av den samla pressestøtta. Ein slik nynorskpott må kome i tillegg til anna støtte.

– Så enkelt kan Noreg styrkje nynorskpressa utan å svekkje bokmålspressa og utan å tukle med det redaksjonelle sjølvstendet til pressa, sa Grepstad.

Les heile årstalen her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...