Heim Nyhende SV svarar om språk

SV svarar om språk

Fram mot valet spør LNK partia kva dei vil med det norske språket og nynorsken. Først ute er partileiar for SV, Kristin Halvorsen.

Kva vil ditt parti gjere med nynorsken? SV vil arbeide for fleire nynorskbøker for førskuleborn og styrkje nynorskopplæringa både som hovud- og sidemål. SV vil òg, i tråd med mållova, styrkje stillinga nynorsken har i det offentlege. SV sluttar opp om arbeidet med ein norsk språkbank. Tilskotsordninga til norskspråklege lærebøker for høgare utdanning må utvidast kraftig. Nynorskspråklege studentar skal ha rett til å få eksamensoppgåver på nynorsk på alle utdanningsinstitusjonar.

 

Kva er partiet ditt si haldning til sidemål? Likestilling mellom målformene nynorsk og bokmål er eit viktig prinsipp, som må gjelde for alle område i det moderne medie- og teknologisamfunnet vårt.

Vil ditt parti styrke nynorsk opplæring for innvandrarar? For å sikre sosial og kulturell integrering av minoritetsspråklege i nynorskområde må det bli utvikla fleire og betre læremiddel på nynorsk for desse. SV er det einaste stortingspartiet som har programfesta dette. Eit særleg viktig tiltak for vidare styrking av nynorsk er eit allment leksikon på nynorsk på internett.

Kva meiner ditt parti må gjerast for at skulebøker skal liggje føre på båe målformer til same tid og til same pris? Læremiddel, både bøker og dataprogram, skal liggje føre på båe målformer. Forlaga må bli sanksjonerte dersom nynorske læremiddel kjem seinare enn boksmålsversjonen. I denne perioden har vi gjennomført fleire tiltak, som til dømes å løyve fleire millionar ekstra til parallellproduksjon og å fylgje opp lærebokinnkjøparane mykje tettare enn før.

Finst programmet til ditt parti på nynorsk? Programmet vårt finst på nynorsk og bokmål både på nett og papir. Det har så vidt eg veit alltid vore slik at vi har laga program på båe målformer. Alt valmaterialet til SV er på båe målformer. Vi gjer det slik fordi bokmål og nynorsk skal vere likestilte.

Er nettsida dykkar på nynorsk? Nettsidene våre omfattar fleire tusen sider. Vi har sentrale sider, alle fylka har sine sider og mange lokallag har sider. Det er truleg meir enn 100 nettskribentar totalt. Difor varierer målforma utifrå kven som skriv. På  dei sentrale sidene til SV er det mest bokmål, men på sidene til Sogn og Fjordane til dømes er det meste på nynorsk. I tillegg er det verdt å nemne at så mange som ein tredel av fyrstekandidatane våre har nynorsk som sitt hovudmål, og at mange av desse er aktive bloggarar.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...