Heim Nyhende Tapar millionar på samanslåing

Tapar millionar på samanslåing

Det er ikkje sjølvsagt at småkommunar kan spara pengar på å slå seg saman til ein storkommune. Fjell, Sund og Øygarden i Hordaland har funne ut at dei vil tape mange millionar på å slå seg saman.

Dei tre Hordaland-kommunane har engasjert eit konsulentfirma for å finne ut om ei samanslåing vil lønne seg. Konklusjonen frå konsulentfirmaet Agenda Kaupang var negativ. Kommunane vil tape nesten seks millionar kroner kvart år i 10 år og deretter rundt 40 millionar kroner årleg.

– Dette handlar i stor grad om det såkalla basistillegget som du får om du er ein eigen kommune. Det vil etter ei samanslåing falle bort. Prosentuelt er dette småpengar, men det blir altså tap og ingen gevinst, skriv journalist og forfattar Olav Kobbeltveit i ein kommentar i Bergens Tidende.

Han fortel vidare at Fjell, Sund og Øygarden nå har vald å sjå på nye samarbeidsløysingar, mellom anna på skulesida, for å spare pengar. Samarbeid om barnevern er allereie etablert.

– Det er meir å henta på slikt samarbeid enn samanslåing. Sentrale forsøk på å tvinge små kommunar til større einingar – gjennom tvang – er langt på veg ”dårers tale”. Det som kan setje fart i prosessen er aktiv bruk av gulrot, i form av rammevilkår som gir éin stor kommune betre økonomi enn tre mindre, meiner Kobbeltveit.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Ny opplæringslov heng ikkje med i tida

Framlegget til ny opplæringslov stiller krav om at skriveprogram i skulen skal fungera like godt på nynorsk og bokmål. Men kvifor er det framleis...

Mellom appar og bærbare skjermar heve nynorsken mista sin heim

Kunnskapsdepartementet er asfalten nynorske løvetannbarn må sprenge seg gjennom. Alle norske elevar har lenge hatt rett til læremiddel på eige språk, men tida der eit...

Velkommen til landsting og 30-årsjubileum for LNK!

Me har gleda av å invitera dykk til landsting, årsmøte og 30-årsjubileum i Landssamanslutninga av nynorskkommunar. I år vert landstinget halde på Quality Sogndal...

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...