Heim Nyhende Tapar millionar på samanslåing

Tapar millionar på samanslåing

Det er ikkje sjølvsagt at småkommunar kan spara pengar på å slå seg saman til ein storkommune. Fjell, Sund og Øygarden i Hordaland har funne ut at dei vil tape mange millionar på å slå seg saman.

Dei tre Hordaland-kommunane har engasjert eit konsulentfirma for å finne ut om ei samanslåing vil lønne seg. Konklusjonen frå konsulentfirmaet Agenda Kaupang var negativ. Kommunane vil tape nesten seks millionar kroner kvart år i 10 år og deretter rundt 40 millionar kroner årleg.

– Dette handlar i stor grad om det såkalla basistillegget som du får om du er ein eigen kommune. Det vil etter ei samanslåing falle bort. Prosentuelt er dette småpengar, men det blir altså tap og ingen gevinst, skriv journalist og forfattar Olav Kobbeltveit i ein kommentar i Bergens Tidende.

Han fortel vidare at Fjell, Sund og Øygarden nå har vald å sjå på nye samarbeidsløysingar, mellom anna på skulesida, for å spare pengar. Samarbeid om barnevern er allereie etablert.

– Det er meir å henta på slikt samarbeid enn samanslåing. Sentrale forsøk på å tvinge små kommunar til større einingar – gjennom tvang – er langt på veg ”dårers tale”. Det som kan setje fart i prosessen er aktiv bruk av gulrot, i form av rammevilkår som gir éin stor kommune betre økonomi enn tre mindre, meiner Kobbeltveit.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...