Heim Nyhende Tengels folk i Valdres

Tengels folk i Valdres

I år vart det ikkje oppsetjing av Isfolket i Valdres. Men du kan sjå Tengels Folk som ein del av Jørn Hilme-stemnet i staden.

Solefallskonserten er ein vesentleg del av Jørn Hilme-stemnet. Utekonserten vert sett opp på Jaslangen i Vestre Slidre. Årets konsert tar altså utgangspunkt i Sol av Isfolket, basert på Margit Sandemos romanserie om Isfolket, og her vil ein få eit gjenhør med musikken frå teaterstykket som tidlegare har gått på Fagernes folkemuseum. Med musikk, song og dans skal publikum takast med inn i solefallet.

Jørn Hilme-stemnet er den eldste folkemusikkfestivalen i landet og har vore arrangert sidan 1960. Festivalen har dei siste åra hatt mest fokus på konsertar, men dei kan òg skilte med kappleik, teater og dans.

Det blir derfor musikk og dans ei hel veke, og dei fleste av aktivitetane finn stad på Valdres folkemuseum sine område.

Kappleiken på Jørn Hilme-stemnet er mellom dei største i landet, og i år blir det stor tevling både laurdag og søndag.

For dei som likar det vil det også bli høve for eit friskt ordskifte; det blir i løpet av veka kulturpolitisk debatt om folkedansens rolle no og i framtida.

Jørn Hilme-stemnet varar frå søndag 22. til søndag 29. juli.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...