Heim Nyhende Tiårsrekord i medlemstal for målungdommen

Tiårsrekord i medlemstal for målungdommen

Verving på stand og “målferd” er nøkkelen for Norsk målungdom, som ikkje har hatt så høge medlemstal sidan 2007.

– Det er veldig kjekt med så gode medlemstal. Me har fått 100 fleire medlem samanlikna med 2015, som også var eit godt år for oss, seier Kirsti Lunde, skrivar i Norsk målungdom.

I 2016 enda medlemstalet på 1484. Ein må tilbake til 2007 for å finna eit høgare medlemstal. Lunde er også svært nøgd med at 1063 av desse er under 26 år, og at fleire unge engasjerer seg i organisasjonen. 

Noko av forklaringa på suksessen i 2016 er måten Norsk målungdom jobbar med rekruttering og lokallagsaktiviteter. I tillegg har nynorskorganisasjonane fått litt draghjelp frå auka engasjement i store mediesaker, som Vestlandsdebatten og Trude Mostue sitt hatutbrot mot nynorsk.

LES OGSÅ: Fleire nynorskelevar i 2016

Inga hemmeleg oppskrift
Fleire nye ungdomsmållag har blitt skipa. Sist ut er eit lokallag i Nord-Rogaland, der ei «målferd» førte til skipinga av Haugesund målungdom.

– Eg ser mest fram til å spreia mykje nynorskglede i Haugesund, og å fremma viktigheita av nynorsk i kvardagen, seier Monica Tindeland, nyvald leiar i Haugesund.

Det er ikkje lenge sidan nynorskhataren Monica Tindeland vart nynorskelskar.

For å spreia bodskapen reiser Norsk målungdom rundt på det dei kallar målferd.

– Då har me føredrag, står på stand og held møte på kvelden, forklarer Lunde.

Ho tykkjer det er bra at det kjem målungdomslag i Haugesund. Mange har gått på nynorskskular før dei kjem til byen for å gå på vidaregåande. Spesielt for desse kan det å stå saman gi dei ei litt sterkare ryggrad, forklarer ho. 

Haugesund_maalungdom_1_Foto
Frå venstre: Magnhild Johannesen Botten, Marthe Herland, Birgitte Christiansen, Monica Tindeland (leiar) og Marta Regine Skår, styret i det nyskipa Haugesund målungdom. Foto: Skeisvang vidaregåande skule

Spør og får ja
– «Eg vart medlem fordi eg vart spurd», er det mange ungdommar som seier etter at me har hatt stand på ein vidaregåande skule. Mange treng å få det spørsmålet direkte før dei blir med i ein organisasjon, fortel Kirsti Lunde.

Målungdommen har hatt meir kapasitet til aktive vervekampanjar etter at dei fekk ei eiga prosjektstilling til blant anna dette føremålet.

Av lokallaga er det Firda på Sandane i Sogn og Fjordane som hadde størst vekst i 2016.

– Her verva dei over 70 nye medlem. Dei er heilt utrulege, bryt Lunde ut.

Haugesund_maalungdom_2_Foto
I eit klasserom på Skeisvang vidaregåande skule. Slik ser skipinga av eit nytt ungdomslag ut. Foto: Skeivang vidaregåande skule

Vestlandsregion og Trude Mostue
Det er fleire grunnar til at målungdommen gjer det skarpt i 2016. Mållaget kunne sjølv feira med rekordhøge medlemstal i 2016. Det høgaste medlemstalet organisasjonen har hatt på 25 år. Magne Aasbrenn sa i desember at diskusjonane om administrasjonsspråket på Vestlandet viste eit stort engasjement for nynorsk

– På Facebooksida vår har vi sett eit stort engasjement om både Vestlandsregionen og debatten Trude Mostue skapte, etter hatutbrotet hennar mot nynorsk, seier Lunde.

Ho er oppteken av å skapa ei språkleg bevisstgjering blant ungdom.

Haugesund_maalungdom_3_Foto
Hannah Kolås (t.v.) og Synnøve Marie Sætre frå Norsk målungdom, på målferd på Skeisvang vidaregåande skule i Haugesund. Foto: Skeisvang vidaregåande skule

Få også med deg: Kristine Leganger Iversen sitt svar til Trude Mostue og rasinga over den «helvetes nynorsken»

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...