Heim Nyhende Tore Renberg: – Heia Vestlandet, heia nynorsken

Tore Renberg: – Heia Vestlandet, heia nynorsken

Stavanger-forfattaren kastar seg inn i debatten om ny Vestlandsregion.

 

Jon Fosse har gjort det. Og stadig fleire andre. No har også den bestseljande forfattaren Tore Renberg kasta seg inn i debatten om ny region på Vestlandet.

I eit kort og fyndig høyringssvar skriv han dette:

«Godfolk!
Eg ser det stundar mot ei avgjerd i saka som handlar om Vestlandsidentiteten vår. Eg er overtydd om at det er ein glimrande idé å slå dei tre fylkane Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane saman til ein rakrygga Vestlandsregion. Det vil styrka sjølvkjensla vår, det vil gjera oss slagferdige. At dette vidtfemnande kystfylket – som eg tenker må heite «Vestlandet» – skal ha nynorsk som administrasjonsmål, er klart. Nynorsken er klangen vår, det er tonen vår, og gjennom tonen din finn du songen din, og gjennom songen din er du deg sjølv på jorda.»

LES OGSÅ: Brenn for folkeavstemming om Vestlandsregion

Siste frist
Noregs Mållag er svært kritisk til at det i intensjonsavtalen mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ikkje blir slått fast at ein eventuell ny vestlandsregion skal ha nynorsk som administrasjonsmål og krevja nynorsk i skriv frå statsorgan.

Så langt er det kome inn 219 høyringssvar, ifølgje Mållaget. Berre i Sogn og Fjordane har det kome 106 svar, 72 av desse om nynorsk.

– No er det viktig at alle som har noko på hjartet om regionreforma skriv inn meininga si til fylkeskommunane. Ein treng ikkje levera lange og akademiske svar. Ein kan gjerne gjera som Jon Fosse og Tore Renberg og uttrykkja kjenslene ein har for Vestlandet og språket, seier Magne Aasbrenn (bildet), leiar i Noregs Mållag til Framtida.no.

Han oppmodar særleg alle som lever av språket til å senda inn høyringssvar.

I Sogn og Fjordane er fristen 23. november, i Rogaland 25. november og i Hordaland 30. november.

– Frigjerande å skriva nynorsk
Tidlegare i haust gav Tore Renberg ut boka Du er så lys. Det er første gong han skriv ei bok på nynorsk.

Sjølv sa han dette om å skriva på nynorsk:

– Eg kjem frå ein stad i landet der språket ligg tett opptil nynorsk, sjølv om dei fleste skriv bokmål. Det kjendest ufatteleg frigjerande å gjera dette.

LES OGSÅ: Renberg i nytt lys

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...