Heim Nyhende Undra seg over dialekt - fekk språkpris

Undra seg over dialekt – fekk språkpris

1. – 7. klasse frå Skåbu oppvekst i Nord-Fron i Oppland har undersøkt kvifor Skåbu-dialekten har endra seg. For denne undringa fekk dei nyleg Språkprisen i Årets Nysgjerrigper. Prisen blir delt ut på måndag.

Elevane ved Skåbu oppvekst lurte på kvifor stadig færre barn og unge snakkar Skåbu-dialekt. Dette ville dei kartlegge, og dei byrja med ei spørjeundersøking kor folk i ulike aldersgrupper fekk svare på spørsmål om skriftspråk og talemål. Elevane hadde dessutan sine eigne hypoteser om kvidor dialekten ikkje er så mykje i bruk lenger. Påverknad frå radio og tv, innflyttarar frå andre land eller andre område i Noreg og eh haldning om at dialekten er gammaldags var nokre av teoriane dei jobba med.

Undervegs har elevane funne at dialektbruken aukar med alderen og at tv, radio og reising i stor grad påverkar dialekten vår.

For denne jobben har barna i Skåbu ikkje berre fått Språkprsien, dei vart også finalistar i Årets Nysgjerrigper 2012.

Språkprisen:
Språkprisen i Årets Nysgjerrigper er ein nystifta pris som vart delt ut for første gong i år. Det er Språkrådet og Norges Forskningsråd som står bak prisen, og i kriteria for prisen heiter det: «Nysgjerrigpers språkpris vert delt ut av Språkrådet. Prisen går til eit prosjekt der eit språkleg emne vert utforska. Emnet må ha tilknyting til norsk språk eller forholdet mellom norsk og andre språk. Vi brukar språket i all slags situasjonar, anten vi les, skriv eller snakkar. Namn på personar og stader, slang og dialektar, språk og teknologi er berre nokre døme på emne som kan utforskast. Utfordringa er å vise korleis ein skaffar kunnskap om språket og bruken av det.»

Les også: Ny språkpris til unge forskarar

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...
Vidaregåande skule

Føreslår å fastsetja hovudmål på vidaregåande skular

I forslaget til ny opplæringslov føreslår regjeringa fleire større og mindre endringar til språk på skulane. Departementet føreslår blant anna: å vidareføra at kommunen skal...

Frieriet i Todalen – kva skjer med Vangsgutane no?

Vi har intervjua tekstforfattar Kjartan Helleve om dei siste hendingane rundt teikneseriefigurane Vangsgutane, som kom fram i siste utgåva om dei ved juletider. Faste...