Heim Nyhende Undra seg over dialekt - fekk språkpris

Undra seg over dialekt – fekk språkpris

1. – 7. klasse frå Skåbu oppvekst i Nord-Fron i Oppland har undersøkt kvifor Skåbu-dialekten har endra seg. For denne undringa fekk dei nyleg Språkprisen i Årets Nysgjerrigper. Prisen blir delt ut på måndag.

Elevane ved Skåbu oppvekst lurte på kvifor stadig færre barn og unge snakkar Skåbu-dialekt. Dette ville dei kartlegge, og dei byrja med ei spørjeundersøking kor folk i ulike aldersgrupper fekk svare på spørsmål om skriftspråk og talemål. Elevane hadde dessutan sine eigne hypoteser om kvidor dialekten ikkje er så mykje i bruk lenger. Påverknad frå radio og tv, innflyttarar frå andre land eller andre område i Noreg og eh haldning om at dialekten er gammaldags var nokre av teoriane dei jobba med.

Undervegs har elevane funne at dialektbruken aukar med alderen og at tv, radio og reising i stor grad påverkar dialekten vår.

For denne jobben har barna i Skåbu ikkje berre fått Språkprsien, dei vart også finalistar i Årets Nysgjerrigper 2012.

Språkprisen:
Språkprisen i Årets Nysgjerrigper er ein nystifta pris som vart delt ut for første gong i år. Det er Språkrådet og Norges Forskningsråd som står bak prisen, og i kriteria for prisen heiter det: «Nysgjerrigpers språkpris vert delt ut av Språkrådet. Prisen går til eit prosjekt der eit språkleg emne vert utforska. Emnet må ha tilknyting til norsk språk eller forholdet mellom norsk og andre språk. Vi brukar språket i all slags situasjonar, anten vi les, skriv eller snakkar. Namn på personar og stader, slang og dialektar, språk og teknologi er berre nokre døme på emne som kan utforskast. Utfordringa er å vise korleis ein skaffar kunnskap om språket og bruken av det.»

Les også: Ny språkpris til unge forskarar

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...