Heim Nyhende Undra seg over dialekt - fekk språkpris

Undra seg over dialekt – fekk språkpris

1. – 7. klasse frå Skåbu oppvekst i Nord-Fron i Oppland har undersøkt kvifor Skåbu-dialekten har endra seg. For denne undringa fekk dei nyleg Språkprisen i Årets Nysgjerrigper. Prisen blir delt ut på måndag.

Elevane ved Skåbu oppvekst lurte på kvifor stadig færre barn og unge snakkar Skåbu-dialekt. Dette ville dei kartlegge, og dei byrja med ei spørjeundersøking kor folk i ulike aldersgrupper fekk svare på spørsmål om skriftspråk og talemål. Elevane hadde dessutan sine eigne hypoteser om kvidor dialekten ikkje er så mykje i bruk lenger. Påverknad frå radio og tv, innflyttarar frå andre land eller andre område i Noreg og eh haldning om at dialekten er gammaldags var nokre av teoriane dei jobba med.

Undervegs har elevane funne at dialektbruken aukar med alderen og at tv, radio og reising i stor grad påverkar dialekten vår.

For denne jobben har barna i Skåbu ikkje berre fått Språkprsien, dei vart også finalistar i Årets Nysgjerrigper 2012.

Språkprisen:
Språkprisen i Årets Nysgjerrigper er ein nystifta pris som vart delt ut for første gong i år. Det er Språkrådet og Norges Forskningsråd som står bak prisen, og i kriteria for prisen heiter det: «Nysgjerrigpers språkpris vert delt ut av Språkrådet. Prisen går til eit prosjekt der eit språkleg emne vert utforska. Emnet må ha tilknyting til norsk språk eller forholdet mellom norsk og andre språk. Vi brukar språket i all slags situasjonar, anten vi les, skriv eller snakkar. Namn på personar og stader, slang og dialektar, språk og teknologi er berre nokre døme på emne som kan utforskast. Utfordringa er å vise korleis ein skaffar kunnskap om språket og bruken av det.»

Les også: Ny språkpris til unge forskarar

NYNORSK INSPIRASJON

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

Voss herad er Årets nynorskkommune: – Det same som verdsmeister i nynorsk

Kulturdepartementet heidrar Voss herad for klar og tydeleg informasjon på nynorsk under koronakrisa. – OL-og VM-medaljer har me i bøtter...

Fem bibliotek kan bli nynorskfyrtårn

På landsmøtet i Noregs Mållag i helga lanserer direktør i Nynorsk kultursentrum Per Magnus Finnanger Sandsmark ei ny satsing på nynorskformidling i...

Tips til digital litteraturformidling på nynorsk

Kreativiteten i den digitale litteraturformidlinga blømer i desse koronatider! Utlånet av digitale bøker har auka dramatisk etter at biblioteka stengde. Her har me samla fleire tips...
Foto: Colourbox

Her finn du digitale skuleressursar på nynorsk

Her får du hjelp til å finna digitale ressursar på nynorsk til bruk i skulen. Stengde skular og digital heimeskule viser kor viktig det...

MEST LESE

SV krev betre nynorskopplæring i lærarutdanningane

Fleire undersøkingar viser at lærarstudentar får altfor lite undervisning i nynorsk gjennom utdanninga si. No vil SV endra på dette.

Godt å møtast til festspel igjen

Festspelpublikummet i Ørsta og Volda fekk høyre og sjå programpostar med både Hallstein Bronskimlet, bibelspråk, konspirasjonsteoriar, frisk popmusikk og eksperimentell tango.

Tydde til sivil ulydnad etter manglande nynorsk i Heimevernet

Etter ni år med førespurnader om korrespondanse på nynorsk, rann begeret over for heimevernsoldat Erlend Trones (40). Då innkallinga...

Nynorsk litteraturpris til Tore Renberg: – Kan få lesarane i den nye tida til å elska litteratur

Tore Renberg får Nynorsk litteraturpris 2020 for romanen «Tollak til Ingeborg». – Det har vore forløysande for meg å...