Heim Nyhende Ungt engasjement

Ungt engasjement

Valprosjektet Mot til å meina har som målsetjing å auke det politiske engasjementet blant unge. No blir det konferanse om demokratiske utfordringar og politisk interesse blant ungdom.

Prosjektet som går over tre år har som målsetjing å få fleire under 26 år til å ta del i politisk arbeid, i polititiske parti og politiske interesseorganisasjonar fram mot 2011. Hovudmålet er å auke talet på unge listekandidatar til kommune – og fylkestingsval, og at fleire får plass i kommunestyra. I tillegg arbeider prosjektet for at det totalt blir større oppslutnad i vallokalet frå denne gruppa ved neste lokalval.

6 – 7 mai blir det konferanse i Stavanger der ein skal diskutere om demokratiet er blåmåndag eller grøn framtid. Her deltek blant andre Asak Sira Myhre som skal snakke om ungt engasjement, Frank H. Aarebrot som skal seie noko om kvifor unge vel bort folkevald arbeid og stortingsprepresentant Hadia Tajik (Ap) som vil fortelje om kvifor ho vart samfunnsengasjert. På konferansen blir også stemmerett for 16 – åringar, nye formidlingsmåtar i media og demokratiske utfordringar viktige tema. Det er Kommunal – og regionaldepartementet som gjennomfører prosjektet i samarbeid med Nasjonalt Garborgsenter, Hjelmeland, Sauda og Time kommune.

Dei vidaregåande skulane som dekkjer pilotkommunane har peika ut fem elevar kvar som skal følgje prosjektet. Les meir om konferansen her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk. – For meg er nynorsk...

Nynorsk kultursentrum stiller opp for Det Norske Teatret

Det Norske Teatret troppa opp på Festspela for å lansere si nye kampanje for å tette finaniseringsgapet som har utvikla seg samanlikna med Nathionaltheatret....

Nynorsk barnelitteraturpris til Markus Lantto og Camilla Kuhn

Forfattar Markus Lantto og illustratør Camilla Kuhn har fått Nynorsk barnelitteraturpris 2022 for boka Kåre og Marimba hjelper til gjeven ut på Samlaget. – Juryen...

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...