Heim Nyhende Ungt engasjement

Ungt engasjement

Valprosjektet Mot til å meina har som målsetjing å auke det politiske engasjementet blant unge. No blir det konferanse om demokratiske utfordringar og politisk interesse blant ungdom.

Prosjektet som går over tre år har som målsetjing å få fleire under 26 år til å ta del i politisk arbeid, i polititiske parti og politiske interesseorganisasjonar fram mot 2011. Hovudmålet er å auke talet på unge listekandidatar til kommune – og fylkestingsval, og at fleire får plass i kommunestyra. I tillegg arbeider prosjektet for at det totalt blir større oppslutnad i vallokalet frå denne gruppa ved neste lokalval.

6 – 7 mai blir det konferanse i Stavanger der ein skal diskutere om demokratiet er blåmåndag eller grøn framtid. Her deltek blant andre Asak Sira Myhre som skal snakke om ungt engasjement, Frank H. Aarebrot som skal seie noko om kvifor unge vel bort folkevald arbeid og stortingsprepresentant Hadia Tajik (Ap) som vil fortelje om kvifor ho vart samfunnsengasjert. På konferansen blir også stemmerett for 16 – åringar, nye formidlingsmåtar i media og demokratiske utfordringar viktige tema. Det er Kommunal – og regionaldepartementet som gjennomfører prosjektet i samarbeid med Nasjonalt Garborgsenter, Hjelmeland, Sauda og Time kommune.

Dei vidaregåande skulane som dekkjer pilotkommunane har peika ut fem elevar kvar som skal følgje prosjektet. Les meir om konferansen her.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...