Heim Nyhende Ungt engasjement

Ungt engasjement

Valprosjektet Mot til å meina har som målsetjing å auke det politiske engasjementet blant unge. No blir det konferanse om demokratiske utfordringar og politisk interesse blant ungdom.

Prosjektet som går over tre år har som målsetjing å få fleire under 26 år til å ta del i politisk arbeid, i polititiske parti og politiske interesseorganisasjonar fram mot 2011. Hovudmålet er å auke talet på unge listekandidatar til kommune – og fylkestingsval, og at fleire får plass i kommunestyra. I tillegg arbeider prosjektet for at det totalt blir større oppslutnad i vallokalet frå denne gruppa ved neste lokalval.

6 – 7 mai blir det konferanse i Stavanger der ein skal diskutere om demokratiet er blåmåndag eller grøn framtid. Her deltek blant andre Asak Sira Myhre som skal snakke om ungt engasjement, Frank H. Aarebrot som skal seie noko om kvifor unge vel bort folkevald arbeid og stortingsprepresentant Hadia Tajik (Ap) som vil fortelje om kvifor ho vart samfunnsengasjert. På konferansen blir også stemmerett for 16 – åringar, nye formidlingsmåtar i media og demokratiske utfordringar viktige tema. Det er Kommunal – og regionaldepartementet som gjennomfører prosjektet i samarbeid med Nasjonalt Garborgsenter, Hjelmeland, Sauda og Time kommune.

Dei vidaregåande skulane som dekkjer pilotkommunane har peika ut fem elevar kvar som skal følgje prosjektet. Les meir om konferansen her.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...

Nynorsk og bokmål må inn i Grunnlova

Det er på høg tid å grunnlovfesta norsk som nasjonalt hovudspråk i Noreg og grunnlovfesta jamstillinga mellom bokmål og nynorsk. Den formelle likestillinga mellom bokmål...