Heim Nyhende Uroa for pasienttryggleiken

Uroa for pasienttryggleiken

Leiar i sjukepleiarforbundet, Eli Gunhild By, er uroa for pasienttryggleiken i mange kommunar etter at samhandlingsreforma blei sett i verk. Helsedepartementet seier det ikkje er grunn til uro.

Forbundsleiar Eli Gunnhild By i Norsk Sykepleierforbund seier helsetenesta i nokre kommunar ikkje har den kompetansen som skal til for å møte den nye situasjonen.

– Samhandlingsreformen inneber at folk skal skrivast ut frå sjukehus til kommunehelsetenesta tidlegare. Det vil auke talet på pasientar i kommunehelsetenesta, og gi kommunane ansvar for dårlegare pasientar, seier By til Nationen.

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane har tidlegare uttrykt stor uro for situasjonen i sitt fylke både før og etter samhandlingsreformen blei innført 1. januar.

Departementsråd Anne Kari Lande Hasle i Helse- og omsorgsdepartementet er leiar i den nasjonale koordineringsgruppa for oppfølging av samhandlingsreforma. Ho deler ikkje sjukepleiarane sin uro for at pasientar kan kome til å dø fordi heimkommunen ikkje har kompetanse til å ta vare på dei.

– Dersom ein kommune finn at dei ikkje har kompetanse til å ta imot ein pasient, gjer dei som dei gjer i dag, betaler sjukehuset for å gi pasienten tilbodet han treng, seier Lande Hasle.

Ho viser til at det står fritt for kommunane å velje den eine eller den andre løysinga.

Det kostar ein kommune 4000 kroner i døgnet å ha ein i utgangspunktet ferdig sjukehusbehandla pasient liggjande på sjukehus. Det er meir enn det kostar å ha ein pasient på ein kommunal sjukeheim, men kommunane har fått overført 560 millionar kronar frå sjukehusa sine budsjett til å betale den delen av sjukehusrekninga.

Dette er Samhandlingsreformen.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Nynorsk teaterjubel i raudgrøn budsjettsemje

– Alle som er glade i nynorsk scenekunst, kan sende ein varm tanke og ei hjarteleg takk til Audun Lysbakken og SV. Det seier leiar...

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...