Heim Nyhende Uroa for pasienttryggleiken

Uroa for pasienttryggleiken

Leiar i sjukepleiarforbundet, Eli Gunhild By, er uroa for pasienttryggleiken i mange kommunar etter at samhandlingsreforma blei sett i verk. Helsedepartementet seier det ikkje er grunn til uro.

Forbundsleiar Eli Gunnhild By i Norsk Sykepleierforbund seier helsetenesta i nokre kommunar ikkje har den kompetansen som skal til for å møte den nye situasjonen.

– Samhandlingsreformen inneber at folk skal skrivast ut frå sjukehus til kommunehelsetenesta tidlegare. Det vil auke talet på pasientar i kommunehelsetenesta, og gi kommunane ansvar for dårlegare pasientar, seier By til Nationen.

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane har tidlegare uttrykt stor uro for situasjonen i sitt fylke både før og etter samhandlingsreformen blei innført 1. januar.

Departementsråd Anne Kari Lande Hasle i Helse- og omsorgsdepartementet er leiar i den nasjonale koordineringsgruppa for oppfølging av samhandlingsreforma. Ho deler ikkje sjukepleiarane sin uro for at pasientar kan kome til å dø fordi heimkommunen ikkje har kompetanse til å ta vare på dei.

– Dersom ein kommune finn at dei ikkje har kompetanse til å ta imot ein pasient, gjer dei som dei gjer i dag, betaler sjukehuset for å gi pasienten tilbodet han treng, seier Lande Hasle.

Ho viser til at det står fritt for kommunane å velje den eine eller den andre løysinga.

Det kostar ein kommune 4000 kroner i døgnet å ha ein i utgangspunktet ferdig sjukehusbehandla pasient liggjande på sjukehus. Det er meir enn det kostar å ha ein pasient på ein kommunal sjukeheim, men kommunane har fått overført 560 millionar kronar frå sjukehusa sine budsjett til å betale den delen av sjukehusrekninga.

Dette er Samhandlingsreformen.

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...