Heim Nyhende Uroa for pasienttryggleiken

Uroa for pasienttryggleiken

Leiar i sjukepleiarforbundet, Eli Gunhild By, er uroa for pasienttryggleiken i mange kommunar etter at samhandlingsreforma blei sett i verk. Helsedepartementet seier det ikkje er grunn til uro.

Forbundsleiar Eli Gunnhild By i Norsk Sykepleierforbund seier helsetenesta i nokre kommunar ikkje har den kompetansen som skal til for å møte den nye situasjonen.

– Samhandlingsreformen inneber at folk skal skrivast ut frå sjukehus til kommunehelsetenesta tidlegare. Det vil auke talet på pasientar i kommunehelsetenesta, og gi kommunane ansvar for dårlegare pasientar, seier By til Nationen.

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane har tidlegare uttrykt stor uro for situasjonen i sitt fylke både før og etter samhandlingsreformen blei innført 1. januar.

Departementsråd Anne Kari Lande Hasle i Helse- og omsorgsdepartementet er leiar i den nasjonale koordineringsgruppa for oppfølging av samhandlingsreforma. Ho deler ikkje sjukepleiarane sin uro for at pasientar kan kome til å dø fordi heimkommunen ikkje har kompetanse til å ta vare på dei.

– Dersom ein kommune finn at dei ikkje har kompetanse til å ta imot ein pasient, gjer dei som dei gjer i dag, betaler sjukehuset for å gi pasienten tilbodet han treng, seier Lande Hasle.

Ho viser til at det står fritt for kommunane å velje den eine eller den andre løysinga.

Det kostar ein kommune 4000 kroner i døgnet å ha ein i utgangspunktet ferdig sjukehusbehandla pasient liggjande på sjukehus. Det er meir enn det kostar å ha ein pasient på ein kommunal sjukeheim, men kommunane har fått overført 560 millionar kronar frå sjukehusa sine budsjett til å betale den delen av sjukehusrekninga.

Dette er Samhandlingsreformen.

NYNORSK INSPIRASJON

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

MEST LESE

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Nynorskhuset: Det nye, nynorske fyrtårnet

Denne helga opnar Nynorskhuset i Førde. Målet er rett og slett å bli eit nasjonalt kraftsentrum for språk og kultur. – Sogn og Fjordane er...

Nynorskbrukarar flest kjenner seg aksepterte og stolte – men 1 av 6 har fått negative tilbakemeldingar det siste året

Over 16 prosent av nynorskbrukarane har fått negative tilbakemeldingar for språkbruken sin det siste året. To tredjedelar av nynorskbrukarane er heilt einige i at dei...

Slutten for Ålesund som nynorskkommune: – Frykteleg synd

Ålesund har vore den største nynorskkommunen i landet sidan 2019. No vil det nyvalde fleirtalet i kommunestyret at kommunen skal bli språknøytral. Det skriv NRK...