Heim Nyhende Vaksdal, Bremanger og Giske vil læra vaksne innvandrarar nynorsk

Vaksdal, Bremanger og Giske vil læra vaksne innvandrarar nynorsk

Denne hausten har både Vaksdal i Hordaland, Bremanger i Sogn og Fjordane og Giske i Møre og Romsdal teke til å gje nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar.

– Det er utruleg gledeleg at fleire kommunar byrjar å undervise i nynorsk for vaksne innvandrarar. I dag er det blitt 46 kommunar som gjev opplæringa på nynorsk, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.

– For ein nynorskkommune er det viktig at tilflyttarane, både born, unge og vaksne, lærer seg det lokale språket, og at dei får eit godt utgangspunkt til også å forstå dei ulike dialektane, seier Magne Aasbrenn.

Vaksenopplæringa i Bremanger kommune er i ferd med å innføre nynorsk for dei vaksne innvandrarane som kjem til kommunen, og tek sikte på ein overgangsperiode med både bokmål og nynorsk før dei berre tilbyr nynorsk opplæring.

Denne hausten byrja Vaksdal kommune med eiga vaksenopplæring i kommunesenteret Dale, og denne opplæringa er på nynorsk. Også Giske kommune byrja å gje vaksenopplæring i eigen kommune, etter at dei tidlegare sende dei busette innvandrarane til bokmålsopplæring i Ålesund.

Sidan Noregs Mållag sette i gang “Kampanje for nynorsk opplæring for vaksne innvandrarar: NyNorsk” har det vore ein god auke med kommunar som tilbyr nynorskopplæring. Etter det Mållaget kjenner til, er det no 46 kommunar i Noreg som tilbyr nynorsk opplæring.

Les meir om opplæring på nynorsk for vaksne innvandrarar her!

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...