Heim Nyhende Varslar rettssak for å stoppe sjukehusnedlegging

Varslar rettssak for å stoppe sjukehusnedlegging

Sjukehusaksjonen Nordfjord vil gå til rettssak for å få stoppa avvikling av ortopediavdelinga ved sjukehuset i Nordfjord.

Styremedlem Jan Eide i aksjonen seier til avisa Firda at det kortsiktige målet med ei rettssak er å få ut ei rettsavgjerd som gjer at Helse Førde må utsetje avviklinga av ortopedien ved Nordfjord sjukehus.

– Advokaten vår er klar på at me har ei sterk sak. No skal me handle så raskt som mogleg for å få stoppa nedlegginga før det er skjedd stor skade, seier Eide.

Helse Førde bestemte i sommar å leggje ned ortopediavdelinga i Nordfjord. Sjukehusaksjonen skriv i ei pressemelding at dette inneber at Nordfjord sjukehus innan utgangen av 2011 vil vere eit sjukehus utan kirurgiske aktivitetar.

– Dette er heilt klart i strid med dei føringane som regjeringa og Stortinget har lagt, om kva eit lokalsjukehus med akuttfunksjonar minimum skal innehalde, skriv aksjonen. (©NPK)

Førre artikkelKven skal du stemme på?
Neste artikkelByter til nynorsk

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...