Heim Nyhende Profilerer seg på nynorsk

Profilerer seg på nynorsk

 

Vartdal Plast profilerer seg no konsekvent på nynorsk. – Det skil seg ut blant anna reklame, seier administrasjonssjef Karen Longva Buset.

Kvar veke viser vi deg eit glimt
frå ein av kommunane som er med i LNK.

Denne veka: Ørsta

Nytt frå Ørsta:
Sterk og variert bokhaust i Ivar Aasen-tunet
– Mastepengar til Ørsta
– Vil ta regionale omsyn i valet av E39-trase

Aktuelle lenker:
Ørsta kommune
Møre-nytt
Flickr
Facebook

Familiebedrifta starta for fire år sidan ein prosess der målet var å bli meir konsekvente brukarar av nynorsk i reklame og marknadsføring. 

– Ein hadde ikkje tatt bevisste språklege val før, men sidan bedrifta er i vekst vart det naturleg å tenkje meir også på kva språk me skulle bruke, seier Buset som sjølv er opptatt av språk og drivkrafta i Vartdal Plast for å legge om til nynorsk. 

Arbeidet starta med å få nettsidene over til nynorsk, etterkvart vart det også brosjyrar og anna marknadsføringsmateriell, og no seinast reklamen på bilane. 

– Me er lokaliserte i Ørsta på Sunnmøre og eg meiner me framstår som meir ekte når me skriv det språket me også snakkar.

Buset meiner også nynorsk reklame fungerer som eit stopp-punkt for mange og skil seg frå anna materiell. 

– Eg trur ikkje me kjem til å vinne så mykje på nynorsk reklame, men me taper ikkje på den heller, slår ho fast. 

Det er ikkje alle produkta til Vartdal Plast som har fått nynorsk tekst, men i byggevareprodukta er det gjennomført konsekvent. 

– Det er jo eit rikare språk, seier Karen Longva Buset. 

 

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Nynorsk rettskriving

Færre elevar har nynorsk som hovudmål

No har ein av ni elevar nynorsk som opplæringsmålform. Leiar ved Nynorsksenteret er ikkje overraska, men ser det òg i samanheng. 11,4 prosent av norske...

Nynorskkommunane støttar økonomisk likestilling for Det Norske Teatret

Styret i Nynorskkommunane – LNK stiller seg bak Tett gapet – aksjonen for å auka tilskotet til Det Norske Teatret. Nynorskteateret i hovudstaden manglar 30...
Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...