Heim Nyhende Vedum fryktar meir sentralisering med Venstre i regjering

Vedum fryktar meir sentralisering med Venstre i regjering

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum fryktar regjeringa blir endå meir sentraliserande med Venstre i regjering. Han meiner partiet dreiv eit dobbeltspel i valkampen.

– Trine Skei Grande og fleire andre leiande namn i Venstre meinte det var svartmåling og skremselspropaganda å hevde at ei stemme på Venstre var ei stemme til Frp i regjering. No har vi fasiten. Dette var dobbeltspel, seier Vedum til NTB.

– Eg er ikkje overraska over at Venstre innleier regjeringsforhandlingar, for Grande har ønskt dette lenge. Men ho sa altså noko anna i valkampen, seier Sp-leiaren, som meiner KrF har oppført seg betre enn Venstre.

– KrF sa det var uaktuelt å gå i regjering med Frp og seier det same no, påpeikar han.

– Mange eksempel

Så seint som tre dagar før valet vart Grande sitert på at eit regjeringssamarbeid med Frp var «ekstremt lite sannsynleg». I eit intervju med Studentmediene i Stavanger gjekk Grande ut mot det ho kalla ein «demobiliseringskampanje» med falske valbrosjyrar som hevda at Venstre vil sitte i regjering med Frp.

Saka held fram under bilete

Venstre-leiar Trine Skei Grande under valkampopninga tidlegare i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette er verkeleg ikkje sant, fastslo Venstre-leiaren. Også andre av partiprofilane har komme med liknande utsegner, noko ABC Nyheter påviste måndag.

– Det finst mange slike eksempel, hevdar Vedum. Han meiner det han kallar distrikts- og folkehøgskuledelen av Venstre har tapt den interne kampen om ønskt samarbeidsform på borgarleg side.

– Dei i Venstre som vil i regjering, har vore pådrivarar for den stordriftstenkinga som har vore styrande dei siste åra. Eg er redd regjeringa vil bli endå meir sentraliserande med Venstre, seier Vedum.

Mindre gjennomslag

Sjølv med Venstre vil ikkje regjeringa ha fleirtal i Stortinget. Men trass i at det er eit sentrumsparti som kan bli innlemma, har ikkje Vedum tru på at samarbeidet med regjeringa vil bli betre.

– Eg er redd for at det blir endå vanskelegare å samarbeide med regjeringa. I ein del distriktssaker er det jo faktisk Venstre som har pressa på, seier Sp-leiaren. Han trøystar seg med at det kan bli etablert alternative fleirtal på Stortinget.

– Vi ser ikkje vekk frå å samarbeide med regjeringa i enkelte saker, men vi er førebudd på å danne andre fleirtal på Stortinget, seier Vedum

 

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...

Nynorsk litteratur der ute – og heim igjen

Korleis har litteratur på mindretalsspråket nynorsk enda opp med å vinne internasjonale prisar? Og kvar går vegen vidare? Dette er nokre av spørsmåla du kanskje...