Heim Nyhende Vedum fryktar meir sentralisering med Venstre i regjering

Vedum fryktar meir sentralisering med Venstre i regjering

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum fryktar regjeringa blir endå meir sentraliserande med Venstre i regjering. Han meiner partiet dreiv eit dobbeltspel i valkampen.

– Trine Skei Grande og fleire andre leiande namn i Venstre meinte det var svartmåling og skremselspropaganda å hevde at ei stemme på Venstre var ei stemme til Frp i regjering. No har vi fasiten. Dette var dobbeltspel, seier Vedum til NTB.

– Eg er ikkje overraska over at Venstre innleier regjeringsforhandlingar, for Grande har ønskt dette lenge. Men ho sa altså noko anna i valkampen, seier Sp-leiaren, som meiner KrF har oppført seg betre enn Venstre.

– KrF sa det var uaktuelt å gå i regjering med Frp og seier det same no, påpeikar han.

– Mange eksempel

Så seint som tre dagar før valet vart Grande sitert på at eit regjeringssamarbeid med Frp var «ekstremt lite sannsynleg». I eit intervju med Studentmediene i Stavanger gjekk Grande ut mot det ho kalla ein «demobiliseringskampanje» med falske valbrosjyrar som hevda at Venstre vil sitte i regjering med Frp.

Saka held fram under bilete

Venstre-leiar Trine Skei Grande under valkampopninga tidlegare i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dette er verkeleg ikkje sant, fastslo Venstre-leiaren. Også andre av partiprofilane har komme med liknande utsegner, noko ABC Nyheter påviste måndag.

– Det finst mange slike eksempel, hevdar Vedum. Han meiner det han kallar distrikts- og folkehøgskuledelen av Venstre har tapt den interne kampen om ønskt samarbeidsform på borgarleg side.

– Dei i Venstre som vil i regjering, har vore pådrivarar for den stordriftstenkinga som har vore styrande dei siste åra. Eg er redd regjeringa vil bli endå meir sentraliserande med Venstre, seier Vedum.

Mindre gjennomslag

Sjølv med Venstre vil ikkje regjeringa ha fleirtal i Stortinget. Men trass i at det er eit sentrumsparti som kan bli innlemma, har ikkje Vedum tru på at samarbeidet med regjeringa vil bli betre.

– Eg er redd for at det blir endå vanskelegare å samarbeide med regjeringa. I ein del distriktssaker er det jo faktisk Venstre som har pressa på, seier Sp-leiaren. Han trøystar seg med at det kan bli etablert alternative fleirtal på Stortinget.

– Vi ser ikkje vekk frå å samarbeide med regjeringa i enkelte saker, men vi er førebudd på å danne andre fleirtal på Stortinget, seier Vedum

 

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...