Heim Nyhende Venstre meiner Ap torpederer kommunereforma

Venstre meiner Ap torpederer kommunereforma

Arbeidarpartiet øydelegg ei reform dei eigentleg er for, meiner Venstre-leiar Trine Skei Grande.

 

Eit fleirtal i Stortinget er for frivillig flytting av kommunegrensene, men dei er ikkje samde om i kor stor grad kommunane skal tvingast til samanslåing viss dei ikkje blir samde innan fristen 1. juni 2016.

I Dagens Næringsliv torsdag skulda Helga Pedersen i Ap kommunalminister Jan Tore Sanner (H) for å truge med tvang, og sa at han ikkje får med seg Ap i bruk av tvang. Sanner svara at utspelet er dobbelkommunikasjon frå Ap, og at reforma skal byggje på lokale prosessar.

No kjem støttepartiet Venstre på banen.

– Det som provoserer i utspelet til Helga Pedersen, er at Ap er i ferd med å torpedere ei veldig viktig reform som dei eigentleg er for. Arbeidarpartiet er så opptekne av å vere mot regjeringa, at dei også blir motstandarar av dei gode sakene, seier Grande til DN. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Google lovar nynorsk skriveprogram før skulestart

– Dette er ein stor siger for nynorskbrukarane og nynorskrørsla – og ein stor siger for regjeringa og stortingsfleirtalet som utfordra Google og andre...

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...