Heim Nyhende Ventar færre i fiskeindustrien

Ventar færre i fiskeindustrien

Delar av norsk fiskeindustri er halvert sidan år 2000. Fallet vil halde fram, meiner forskar.

I fjor var det 10.400 sysselsette i fiskeindustrien. Det er 4.000 færre enn i 2002. Etter ein vekst i sysselsetjinga frå starten på 1990-talet, har pilene dei siste åra peika nedover. Mellom anna er filetindustrien meir enn halvert sidan år 2000, skriv forskning.no.

Frå 2000 gjekk talet på sysselsette fort ned, medan det har flata ut dei siste åra. Men forskar Bjørn Inge Bendiksen i Nofirma trur ikkje utflatinga vil vare.

– På kort sikt vil meir produksjon bli flytta til utlandet, og auken i oppdrettsnæringa og andre industriar vil ikkje vege opp for dette, seier han.

Produksjonen av oppdrettslaks og aure auka i fjor. Også sild og makrell auka, og det har aldri blitt produsert meir klippfisk i Noreg enn i fjor. Dette veg opp for noko av fallet i annan fiskeindustri.

Fiskeindustrien i Noreg er sterkt påverka av at lønnsnivået her til lands er høgare enn land vi konkurrerer med. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Undersøking: Journalistar med nynorskkompetanse er mangelvare

I ei undersøking om «Nynorsk i avisene» kjem det fram at aviser som bruker begge skriftspråk er positive til meir nynorsk. Samtidig har redaktørane...

Norsk Målungdom har valt ny leiar

Sebastian Vinsent Natvik frå Alver kommune i Vestland er valt som ny leiar for Målungdommen. – Eg er veldig takksam for tilliten til landsmøtet, og...

Harselerer og hyller nynorsken i ny musikal

Are Kalvø og Ingrid Bjørnov har laga musikal inspirert av nynorsk (spynorsk) (m)ordliste og Ivar Aasen. 13. april har det satiriske stykket premiere på...

Norsk Barneblad – i takt med tida sidan 1887 – og truleg eldst i verda

Norsk Barneblad er truleg det eldste eksisterande bladet i verda for barn. Det har kome ut utan stans sidan 1887 og lever i beste...