Heim Nyhende – Ventar god nynorskpolitikk frå Guri Melby

– Ventar god nynorskpolitikk frå Guri Melby

– Vi ønskjer Guri Melby velkommen som kunnskapsminister og har trua på at ho får gjennomført ein god språkpolitikk i skulen, seier Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag.

– Ho får to viktige dokument på sitt bord. Det er innføringa av ny læreplan og høyring om ny opplæringslov. Med enda ein ny statsråd frå nynorskpartiet Venstre forventar Noregs Mållag offensive tiltak for nynorsken.

Kulturdepartementet sitt arbeid med ny språklov munnar snart ut i språkmelding og lovframlegg. Venstres kulturpolitikk dei seinare åra har vist vilje til tiltak for å hegne om nynorsken som det minst brukte språket. No vonar vi på slike grep også i skulepolitikken.

– Det fyrste Guri Melby må få igjennom i budsjettdrøftingane for 2021-budsjettet, er oppstart av språkdelt ungdomsskule.

I 2016 bad eit samla Storting regjeringa greie ut ei endring i opplæringslova som vil sikre nynorskelevane rett til opplæring på eige språk ut ungdomsskulen gjennom å få gå i eiga klasse. Til 2020-budsjettet trenerte regjeringa tiltaket for fjerde år på rad. Med nordisk-filologen og skrivelæraren Guri Melby som statsråd må tida vere inne for å levere.

– Vidare må Guri Melby rette på ein stygg mangel i forskrifta til opplæringslova, seier Magne Aasbrenn.

– Med eit lite pennestrok kan ho få inn att tekstbehandlingsprogram og andre kontorstøtteprogram og slik sikre at dei ligg føre på både bokmål og nynorsk i skulen. Ei slik forskriftsendring vil gjere det ulovleg for skular å bruke skriveprogram som manglar nynorsk retteordliste. På dette feltet har vi ein kritisk situasjon, der nynorskelevar på mange skular, både dei som nyttar Google Chromebook og dei som nyttar Word på iPad, har mykje dårlegare skrivestøtte enn bokmålselevane.

– Den nye læreplanen i norsk som kom i fjor, slår fast at lærarane skal stille lågare krav til kompetanse i sidemål enn i hovudmål. Dette opnar for eit stort, taktisk språkskifte der nynorskelevar byter hovudmål for å få større utteljing for nynorskkompetansen om han vert testa som sidemål, seier Magne Aasbrenn.

– Guri Melby må kompensere dette gjennom å innføre eit ekstrapoeng til dei som har nynorsk som hovudmål.

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

– Den nye opplæringslova er ikkje god nok for nynorskelevane

Fredag 24. mars 2023 la Tonje Brenna fram forslag til ny opplæringslov. Norsk Målungdom synest det er fleire gode framlegg for nynorskelevane, men at...

Målblome til ålesundordførar Eva Vinje Aurdal

– Norske kommunar er viktige språkaktørar, og mellom 356 nyansar av kommunegrått har språket vårt både bøller og bestevener. Midt i det grå står...

LNK om ny opplæringslov: – Stortinget må sikra meir nynorsk i skulen

Nynorskkommunane (LNK) er glad for at regjeringa vil lovfesta at skulen skal ha skriveprogram som støttar nynorsk, men meiner lova må oppdaterast for å...

Mållaget: – Ny opplæringslov forsterkar den digitale læremiddelkrisa for nynorskelevane

– Situasjonen i nynorskklasseromma er alvorleg. Det sit over 73 000 nynorskelevar ved pultane sine og må bruke digitale læringsressursar på feil språk, seier...