Heim Nyhende Vestlandspolitikarar etterlyser plan for storregion

Vestlandspolitikarar etterlyser plan for storregion

Fristen til fylka om å gjere vedtak om regionreforma går ut torsdag. Det er vanskeleg for lokalpolitikarane når det ikkje ligg føre nokon klar plan, meiner Sp.

– Oppgåvefordeling frå stat til fylkesnivå må liggje føre før fylkestinget kan ta endeleg stilling til samanslåing, skriv Hordaland Senterparti i ei pressemelding.

Dei skriv at dei vil vurdere saka på nytt etter at Stortinget har vedteke oppgåvefordelinga til dei nye regionane i juni 2017.

Fylkesmann i Hordaland, Lars Sponheim, sende måndag sitt høyringssvar til fylkeskommunen om regionreforma. Han peiker på at det kan bli vanskeleg å drive strategisk samfunnsutvikling med ei så stor eining som den planlagde Vestlandsregionen, skriv Kommunal Rapport.

Tidlegare har Fylkesmannen i Rogaland vore negativ til ein vestlandsregion, medan Sogn og Fjordane er positiv.

Regjeringa, med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i spissen, la i april fram planen om å skape større regionar som også skal ha større ansvar for samfunnsutviklinga.

Løyser regionreforma seg slik regjeringa ønskjer, vil dei 19 noverande fylka verte erstatta med maks 10 regionar. Dei nye regionane skal tre i kraft frå 1. januar 2020. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...