Heim Nyhende Victor D. Norman vil flytte fleire ut frå Oslo

Victor D. Norman vil flytte fleire ut frå Oslo

Professor og tidlegare Høgre-statsråd Victor D. Norman meiner finanskrisa skaper eit akutt behov for å flytte fleire statlege arbeidsplassar ut av Oslo.

Som arbeids- og administrasjonsminister i Bondevik II-regjeringa flytte Norman åtte statlege tilsyn ut av hovudstaden. Nær 1.000 arbeidsplassar vart flagga ut under til dels store protestar.

Under ein politisk debatt på NHO Trøndelags årskonferanse i Trondheim tysdag tok professoren frå Handelshøyskolen i Bergen til orde for ein ny flyttesjau.

– Å flytte høgkompetansearbeidsplassar ut i distrikta er ikkje omsorg for distrikta, det er omsorg for Noreg. Det handlar om regional utvikling, ikkje distriktspolitikk. Og finanskrisa har aktualisert dette. Tradisjonell konkurranseutsett industri slit og vil truleg byggjast mykje ned. Derfor er det så viktig at staten tek ansvar og flytter arbeidsplassar i skjerma sektor. Oslo-området klarer seg alltids. Det er distrikta som no er råka hardast, sa Norman ifølgje Dagens Næringsliv.

Han ønskte ikkje å konkretisere kva for arbeidsplassar han ser for seg som mest aktuelle, eller kor stort omfang han ser for seg.
På spørsmål om det ikkje vart vel mykje bråk rundt flyttevedtaket, seier Norman:

– Det vart ein del spetakkel, og den verkelege hovudmotstandaren var embetsverket. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Uroa for alle som skal læra nynorsk etter funn i ny undersøking

Over 23 prosent av rektorane i grunnskulen var ukjente med at det blir krav til at skriveprogram skal støtta både nynorsk og bokmål frå...

Stillingsutlysing: Vil du få til meir MÅL på Jæren?

Stillingsutlysing: Er du glad i målet ditt, nynorsk og vil få fleire til å gleda seg over dialekta si og nynorsken? Er du i tillegg...

Språkrådet ber avisene sikre nynorskdelen i framtida

Nynorskavisa Kvinnheringen kan publisere Amedia-tekstar og meiningsinnlegg på bokmål, men trur ikkje dei vil skrive mindre nynorsk framover. – Det som overraska mest var nok...

Litteraturbåten Epos inviterer til litteraturcruise i Hardanger heile sommaren!

No kan du bli med den gamle bokbåten på tur blant bøker, bølger og bygder i Hardanger! Den 61 år gamle båten Epos har vore...