Heim Nyhende Vil gjere Fræna språkleg nøytral

Vil gjere Fræna språkleg nøytral

Plan- og økonomiutvalet i nynorskkommunen Fræna i Møre og Romsdal gjekk denne veka inn for å gjere kommunen språkleg nøytral.

 

 

Forslaget om språkleg nøytralitet kom frå Høgre, FrP og Ap. Tre av dei 16 i utvalet røysta for motforslaget om å halde fram som nynorskkommune.

Fræna har vore nynorskkommune sidan 1964. Språksaka har vore reist somme gonger etter det, utan at det har fått noka avgjerande utfall, heiter det i saksutgreiinga. 

Varaordfører Henry Ståle Farstad (H) seier til Rbnett.no at ho er svært fornøgd med avgjerda, som gjer at dei administrativt tilsette i kommunen sjølve kan velje kva målform dei vil bruke. 

– Er det ein austlending som søkjer jobb i Fræna kommune, så skal vedkommande sleppe å grue seg for tvungen nynorsk, seier Farstad til avisa.

Forslagsstillar Ingvar hals frå Høgre seier til LNK.no at ønskjet om å gjere kommunen språkleg nøytral botnar i at det er enklare for Fræna kommune, som den største arbeidsgjevaren, å rekruttere viss dei tilsette får bruke den målforma dei har som hovudmål sjølve.

Før saka var oppe til handsaming denne veka, har forslaget om språkleg nøytralitet vore ute på høyring hjå arbeidstakarorganisasjonane og kommunestyregruppene. Både Krf, Venstre og SV har kome med fråsegner om at dei ønskjer å halde på nynorsken, Krf rett nok med eit mindretal som støtta forslaget frå Høgre. Arbeidstakarorganisasjonen NITO ønskjer at kommunen skal vere språkleg nøytral.

Ifølgje Rbnett.no var tidlegare ordførar, no kommunestyremedlem, Kjell Lode ein av dei frå Krf som ikkje vil halde på nynorsken. Også han argumenterer med at det er synd for kommunen viss ein ikkje klarer å skaffe folk til administrasjonen fordi dei ikkje er fortrulege med å skrive nynorsk. 

Saka skal endeleg avgjerast av kommunestyret.

Førre artikkelKlart språk
Neste artikkelVil avskaffe sidemålseksamen

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Språkrådet og språkdirektør Åse Wetås meiner den nye læreplanen kan svekkje den samla norskkompetansen til elevane. Foto: Moment Studio/Språkrådet

Undersøking: Nynorsken står svakt i lærarutdanninga

I ei undersøking går det fram at mange lærarstudentar kan fullføre studiet utan å bli vurderte i nynorsk. Over 70.000 elevar her i landet...

BankID også på nynorsk

I 20 år har BankID vore tilgjengeleg på bokmål og engelsk. No er nynorsk eit alternativ for dei som ønskjer det. Nyheita om at BankID...
Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...