Heim Nyhende Vil gjere Fræna språkleg nøytral

Vil gjere Fræna språkleg nøytral

Plan- og økonomiutvalet i nynorskkommunen Fræna i Møre og Romsdal gjekk denne veka inn for å gjere kommunen språkleg nøytral.

 

 

Forslaget om språkleg nøytralitet kom frå Høgre, FrP og Ap. Tre av dei 16 i utvalet røysta for motforslaget om å halde fram som nynorskkommune.

Fræna har vore nynorskkommune sidan 1964. Språksaka har vore reist somme gonger etter det, utan at det har fått noka avgjerande utfall, heiter det i saksutgreiinga. 

Varaordfører Henry Ståle Farstad (H) seier til Rbnett.no at ho er svært fornøgd med avgjerda, som gjer at dei administrativt tilsette i kommunen sjølve kan velje kva målform dei vil bruke. 

– Er det ein austlending som søkjer jobb i Fræna kommune, så skal vedkommande sleppe å grue seg for tvungen nynorsk, seier Farstad til avisa.

Forslagsstillar Ingvar hals frå Høgre seier til LNK.no at ønskjet om å gjere kommunen språkleg nøytral botnar i at det er enklare for Fræna kommune, som den største arbeidsgjevaren, å rekruttere viss dei tilsette får bruke den målforma dei har som hovudmål sjølve.

Før saka var oppe til handsaming denne veka, har forslaget om språkleg nøytralitet vore ute på høyring hjå arbeidstakarorganisasjonane og kommunestyregruppene. Både Krf, Venstre og SV har kome med fråsegner om at dei ønskjer å halde på nynorsken, Krf rett nok med eit mindretal som støtta forslaget frå Høgre. Arbeidstakarorganisasjonen NITO ønskjer at kommunen skal vere språkleg nøytral.

Ifølgje Rbnett.no var tidlegare ordførar, no kommunestyremedlem, Kjell Lode ein av dei frå Krf som ikkje vil halde på nynorsken. Også han argumenterer med at det er synd for kommunen viss ein ikkje klarer å skaffe folk til administrasjonen fordi dei ikkje er fortrulege med å skrive nynorsk. 

Saka skal endeleg avgjerast av kommunestyret.

Førre artikkelKlart språk
Neste artikkelVil avskaffe sidemålseksamen

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ny lærebok vil vise at nynorskopplæring er moderne

Lærarstudentar og norsklærarar som strevar med nynorsk får gjennom ei ny bok høve til å styrkje nynorskkompetansen sin. – Boka er sett saman av ulike...

Vel nynorsk for barnet ditt!

Er du ein av dei mange tusen føresette som veit at dette er siste året i barnehage, og neste haust er det skulestart? Kanskje...

Det nynorske næringslivet foreinar kreftene

Den nye medlemsorganisasjonen Nynorsk bedriftsforum skal vere eit landsdekkande nettverk av og for nynorskbedrifter. Målet er å betre dei språklege arbeidsvilkåra for nynorskbedriftene, slik...

Unikt Aasen-materiale publisert på nett

Boksamlinga etter Ivar Aasen inneheld omlag 2 500 bøker. I januar i år tok Nynorsk kultursentrum til på arbeidet med å gå gjennom alle...