Heim Nyhende Vil ha barnetru på nynorsk

Vil ha barnetru på nynorsk

Noregs Mållag meiner trusopplæringa i Den norske kyrkja har kome skeivt ut og krev eit regelverk som sikrar barn og unge opplæring på deira eige mål.

– Vi har fått signal om at opplæringa ikkje er bra nok. Det manglar materiell på nynorsk, det manglar kompetanse og det manglar merksemd rundt tematikken, seier Jens Kihl, nestleiar i Mållaget, til avisa Vårt Land.

På landsmøtet nyleg, vart det vedteke ei fråsegn der ein krev eit regelverk for trusopplæring på nynorsk.

Ein tredel av medlemmene i Kyrkja har nynorsk som sitt mål.

– Trusopplæring består ikkje av statlege skjema der begge målføre er representerte. Det er tekstar og forteljingar som er tett på folk. Dette er personlege ting, sjølve barnetrua, for mange. Opplæringa startar frå barna er fire år. Då blir det viktig å følgje opp ønsket som denne store gruppa har om at Kyrkja brukar deira eiga målform.

– Vi har alt sett innspelet frå Mållaget om bruk av nynorsk i trusopplæringa, og vil ta kontakt når dei har sendt fråsegna til oss, seier Kristine Aksøy, leiar i seksjonen for trusopplæring i Den norske kyrkja.

Aksøy seier at Kyrkja ikkje har mandat til å stille krav om nynorsk målform på det materialet som eksterne organisasjonar og forlag produserer til trusopplæringa i Kyrkja, men fortel at ein del finst på nynorsk. Dessutan vil ho gjerne vere med på å setje søkjelyset på problemstillinga overfor produsentane. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Ber storsamfunnet syta for at retten til eige språk og kultur er reell

Landstinget til LNK Nynorskkommunane kom med støtte til samar, kvener, norskfinnar og skogfinnar. – Me i LNK Nynorskkommunane var samla til landsting same dag som...

Staten bryt språklova i kontakt med kommunane – både LNK, statsråd og mållagsleiar reagerer

Berre éin firedel av nynorskkommunane opplever at staten skriv mest nynorsk til dei. Den nye språklova har førebels ikkje gjort noko positivt utslag for...

– Stortinget hindra digital jamstilling for nynorsken

Det seier ein skuffa leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, etter at den nye opplæringslova torsdag blei vedtatt i Stortinget.  – I ein skulekvardag...

Gratis teateroppleving på øyret – i samarbeid med dagsturhyttene 

Teater Vestland og dagsturhyttene samarbeider om å gi folk ei annleis teateroppleving i naturen.  Skogsopplevingar er ein 20 minutt lang podkast som du høyrer på ute i...