Heim Nyhende Vil ha barnetru på nynorsk

Vil ha barnetru på nynorsk

Noregs Mållag meiner trusopplæringa i Den norske kyrkja har kome skeivt ut og krev eit regelverk som sikrar barn og unge opplæring på deira eige mål.

– Vi har fått signal om at opplæringa ikkje er bra nok. Det manglar materiell på nynorsk, det manglar kompetanse og det manglar merksemd rundt tematikken, seier Jens Kihl, nestleiar i Mållaget, til avisa Vårt Land.

På landsmøtet nyleg, vart det vedteke ei fråsegn der ein krev eit regelverk for trusopplæring på nynorsk.

Ein tredel av medlemmene i Kyrkja har nynorsk som sitt mål.

– Trusopplæring består ikkje av statlege skjema der begge målføre er representerte. Det er tekstar og forteljingar som er tett på folk. Dette er personlege ting, sjølve barnetrua, for mange. Opplæringa startar frå barna er fire år. Då blir det viktig å følgje opp ønsket som denne store gruppa har om at Kyrkja brukar deira eiga målform.

– Vi har alt sett innspelet frå Mållaget om bruk av nynorsk i trusopplæringa, og vil ta kontakt når dei har sendt fråsegna til oss, seier Kristine Aksøy, leiar i seksjonen for trusopplæring i Den norske kyrkja.

Aksøy seier at Kyrkja ikkje har mandat til å stille krav om nynorsk målform på det materialet som eksterne organisasjonar og forlag produserer til trusopplæringa i Kyrkja, men fortel at ein del finst på nynorsk. Dessutan vil ho gjerne vere med på å setje søkjelyset på problemstillinga overfor produsentane. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

Seks fine julebøker på nynorsk

Mange skular og barnehagar bruker adventstida til høgtlesing kvar dag. Her får du tips til fleire gode bøker på nynorsk med god...

Vil gi utviklingsstøtte til fleire nynorske produksjonar i Den kulturelle skulesekken

Kulturtanken, Seanse, Høgskulen i Volda og fleire fylkeskommunar samarbeider om å få meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken i ei heilt ny...

MEST LESE

Kan nokon snart skru av internett?

Internett har tatt kontroll over norske klasserom. Vi må endre den digitale skulekvardagen. Internett har kome for å bli. Det opnar verda og både spreier...

Høgre vil svekkje nynorsken for å styrkje ungdomsskulen

– Ungdomsskulereforma til Høgre er eit dårleg skjult åtak på nynorsken, seier leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge. Høgre vil fjerne karakteren i skriftleg...

Jorid Lekve Eide blir ny arenaleiar ved Haugesenteret

Jorid Lekve Eide er tilsett som ny arenaleiar ved Haugesenteret i Ulvik. Ho tek over etter Geir Netland som etter 10 år i stillinga...

Aina Basso er årets festivalforfattar på Falturiltu

Aina Basso har turnert landet rundt med spennande formidlingar og til hausten vil Falturiltu løfta fram heile forfattarskapen hennar under årets tema: FAKTISK og...