Heim Nyhende Vil ha barnetru på nynorsk

Vil ha barnetru på nynorsk

Noregs Mållag meiner trusopplæringa i Den norske kyrkja har kome skeivt ut og krev eit regelverk som sikrar barn og unge opplæring på deira eige mål.

– Vi har fått signal om at opplæringa ikkje er bra nok. Det manglar materiell på nynorsk, det manglar kompetanse og det manglar merksemd rundt tematikken, seier Jens Kihl, nestleiar i Mållaget, til avisa Vårt Land.

På landsmøtet nyleg, vart det vedteke ei fråsegn der ein krev eit regelverk for trusopplæring på nynorsk.

Ein tredel av medlemmene i Kyrkja har nynorsk som sitt mål.

– Trusopplæring består ikkje av statlege skjema der begge målføre er representerte. Det er tekstar og forteljingar som er tett på folk. Dette er personlege ting, sjølve barnetrua, for mange. Opplæringa startar frå barna er fire år. Då blir det viktig å følgje opp ønsket som denne store gruppa har om at Kyrkja brukar deira eiga målform.

– Vi har alt sett innspelet frå Mållaget om bruk av nynorsk i trusopplæringa, og vil ta kontakt når dei har sendt fråsegna til oss, seier Kristine Aksøy, leiar i seksjonen for trusopplæring i Den norske kyrkja.

Aksøy seier at Kyrkja ikkje har mandat til å stille krav om nynorsk målform på det materialet som eksterne organisasjonar og forlag produserer til trusopplæringa i Kyrkja, men fortel at ein del finst på nynorsk. Dessutan vil ho gjerne vere med på å setje søkjelyset på problemstillinga overfor produsentane. (©NPK)

NYNORSK INSPIRASJON

Tilbyr digitalt språkkurs for kommunetilsette

Øygarden kommune har utarbeidd eit digitalt språkkurs som handlar om grunnleggjande nynorsk grammatikk og oppgåver undervegs. Kurset er lagt inn i KS Læring. Deltakarane vert...

Klar med nynorskkurs for lærarar

Kurset er laga for at lærarar som skal bruka nynorsk og undervisa i nynorsk skal bli trygge nynorskbrukarar. På oppdrag frå Bergen kommune har Nynorskkommunane...

Kurstilbod for skular og barnehagar

Arbeidet for å styrkja språkopplæringa i det offentlege er ei prioritert oppgåve for Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Kursa våre blir administrerte og gjennomførte av Fretland...

Språklova: Dette er dei viktige paragrafane for nynorskkommunane

Frå og med 1. januar 2022 er nynorsk og bokmål formelt jamstilte og likeverdige språk på alle samfunnsområde. Formålet med lova er...

Har kommunen din levert høyringssvar om ny opplæringslov?

Arbeidet med ny opplæringslov er svært viktig for nynorskelevane og nynorskkommunane. LNK oppmodar alle medlemskommunane sine om å setja tydelege krav til...

Nytt samarbeid skal styrka nynorsken i barnehagane

Pirion og Sunnfjord kulturskule har laga til ei digital kursrekkje som skal hjelpa til med å styrkja nynorskarbeidet i barnehagane.

MEST LESE

Vidaregåande skule

Elevane treng både «lærere» og «lærarar»

Kva skal til for at alle elevar skal få like god språkopplæring i skulen? Nøkkelen ligg hjå lærarane og i lærarutdanninga. Ei ny undersøking...

Ålesund blir språknøytrale

Formannskapet vedtok innstillinga til kommunedirektøren om språknøytralitet mot stemmene til SV. Det nyvalde formannskapet i Ålesund vedtok òg å melda kommunen ut av LNK, ifølgje...

Forlaget lagar tre dagars Fosse-fest

Jon Fosses forlag inviterer til folkefest i Oslo – medan hovudpersonen er i Sverige for å få Nobelprisen i litteratur. Den gratis Fosse-festen finn stad...

300.000 til Nobel-markering for Jon Fosse

Jon Fosse får overrekt litteraturprisen i konserthuset i Stockholm på Nobel-dagen 10. desember. Same helg er det lagt opp til ei markering i Bergen,...